Viden og evidens

Faglighed er et vigtigt nøgleord for os. Vi sælger ikke bare hjælpemidler. Vi leverer fagligt gennemtænkte løsninger og rådgivning på højt fagligt niveau. Læs her om nogle af de emner, vi mener, er vigtige i relation til plejen i og omkring sengen.

Sådan påvirker plejearbejdet vores sanser

11. maj 2022

Sådan påvirker plejearbejdet vores sanser

Når hjernen udfordres af skader eller sygdom såsom demens, kan det føre til en udadreagerende og ukontrollerbar adfærd. Her kan et større kendskab og…

Sådan kan du kombinere VENDLET og rehabilitering

3. maj 2022

Sådan kan du kombinere VENDLET og rehabilitering

I rigtig manges øjne er et VENDLET system lig med pacificering af borgeren. Men faktisk kan VENDLET både bruges af borgeren selv og som en del af den…

Simple lejringer med stor effekt

29. april 2022

Simple lejringer med stor effekt

Ofte skal der ikke så meget til, før lejring kan gøre en stor forskel. F.eks. kan selv en lille pude under albue og underarm være nok til at skabe en…

Vold og trusler i sundhedssektoren: Når arbejdet slår igen

5. april 2022

Vold og trusler i sundhedssektoren: Når arbejdet slår igen

Du skal ind til en borger for at foretage personlig pleje. Idet du trækker dynen forsigtigt væk fra borgeren, bliver du ramt. Borgeren har i forskrækk…

Kan rehabilitering tage overhånd?

28. februar 2022

Kan rehabilitering tage overhånd?

Det overordnede formål med rehabilitering er at sikre en maksimal livskvalitet for de borgere, der af den ene eller anden grund har mistet nogle færdi…

Kompetente forflytninger: Algoritme til vendesystemer

17. februar 2022

Kompetente forflytninger: Algoritme til vendesystemer

Slagelse Kommune har udarbejdet en ny forflytningsalgoritme, der skal gøre det mere gennemskueligt, hvornår de forskellige vendesystemer, inkl. el-dre…

Patient forflytning: Ikke uden risiko

28. april 2021

Patient forflytning: Ikke uden risiko

Forflytning og patienthåndtering er en stor del af hverdagen på landets plejehjem, hospitaler, bosteder m.m. og er en helt essentiel plejeopgave. Men…

Lejring af ødem og lymfødem – 5 eksempler

8. april 2021

Lejring af ødem og lymfødem – 5 eksempler

Lejring kan være et brugbart værktøj til forebyggelse, lindring og begrænsning af hævelse, når der er opstået et lymfødem eller et ødem. Men hvornår k…

Der var nødt til at være VENDLET

5. april 2021

Der var nødt til at være VENDLET

”Alle har kunnet mærke effekten med det samme. Det har givet meget større tilfredshed og mindre belastning,” fortæller Lene, der er funktionsleder i b…

Nybegynderens guide til VENDLET

2. marts 2021

Nybegynderens guide til VENDLET

Selvom VENDLET systemet har mere end 35 år bag sig, så er der fortsat nogen, der oplever at skulle bruge VENDLET for første gang. Måske du er nyuddann…

Hvad er rehabilitering?

1. marts 2021

Hvad er rehabilitering?

Begrebet rehabilitering fylder meget i det borgerrettede arbejde i social- og sundhedssektoren, og foregår nærmest døgnet rundt for mange borgere. Men…

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har ligget så godt

3. februar 2021

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har ligget så godt

”Nu volder min ryg mig ikke problemer under søvnen. Når jeg vågner om morgenen, er jeg ikke stiv i kroppen eller har bare den mindste smule ondt i ryg…

Søvnens stadier: Dét sker der, når du sover

2. februar 2021

Søvnens stadier: Dét sker der, når du sover

Søvn er ikke bare søvn. For at forstå, hvor vigtigt søvn er, og hvorfor vi skal prioritere at skabe den gode søvn for borgere og patienter i sundhedsv…

Sikker forflytning af bariatriske personer

8. oktober 2020

Sikker forflytning af bariatriske personer

Både borger og sundhedspersonale kan opleve at være utrygge, når en bariatrisk person skal forflyttes i sengen. Få ergoterapeutens bedste råd til sikk…

Få styr på sårtyper og årsager

16. september 2020

Få styr på sårtyper og årsager

De sidste mange års store fokus på tryksår har betydet, at flere har fået svært ved at skelne imellem tryksår og andre vævsskader. Men det er nødvendi…

Ingelisa kan vende sig selv

15. juli 2020

Ingelisa kan vende sig selv

I Danmark findes ca. 7.300 mennesker, der hver dag lever med Parkinsson sygdom. En af dem er Ingelisa på 76 år, der har haft diagnosen i nogle år.

Intensiv implementering giver pote

15. juli 2020

Intensiv implementering giver pote

I Varde Kommune oplevede de i starten af 2019 at have et højt sygefravær blandt plejepersonalet. Det var særligt smerter i nakke og skuldre, der mistæ…

Valg af madras: Lad mobilitetsniveauet bestemme

10. juni 2020

Valg af madras: Lad mobilitetsniveauet bestemme

Når en borger eller patient skal bevilliges en madras, er der ofte en række spørgsmål, der går igen. Til hvilken sårkategori dækker den? Hvordan ser t…

Tryghedsskabende forflytning

31. marts 2020

Tryghedsskabende forflytning

Mange borgere, der er kognitivt udfordret, har rum-retningsforstyrrelser, sansedeprivation eller af anden årsag er utrygge ved at blive forflyttet, ka…

Søvn: kroppens vigtigste medicin

11. februar 2020

Søvn: kroppens vigtigste medicin

Alle mennesker sover, og de fleste opfatter søvn som en selvfølge. Alligevel er det de færreste, der ved, hvad søvnen gør ved vores krop. Men forskere…

To lejringer til demensramte borgere

4. februar 2020

To lejringer til demensramte borgere

Ved plejen af mennesker med demenssygdomme kan det være nødvendigt med særlige hensyn. Nogle borgere er udadreagerende, imens andre er utrygge og har…

Forebyg vævsskader med lejring

3. februar 2020

Forebyg vævsskader med lejring

Problemer med tryksår er stadig en stor udfordring i plejearbejdet, og vi har i mange år alt for ofte antaget, at en rødme på borgerens hud blot fjern…

Derfor skal du kende til biomekanik

13. januar 2020

Derfor skal du kende til biomekanik

Ved du, hvad den reelle belastning er på din krop, når du skubber, trækker eller løfter ifm. forflytning af en borger med manuelle hjælpemidler? Og ha…

Hele vejen rundt om bariatrien

10. december 2019

Hele vejen rundt om bariatrien

Fokus på vægttab er langt fra tilstrækkeligt, når bariatriske personer havner i sundhedssystemet. Der skal en tværfaglig og ikke mindst tværsektoriel…

Sådan påvirker varme din søvn

26. november 2019

Sådan påvirker varme din søvn

Der er flere faktorer der spiller ind, når der stræbes efter den gode søvn. Men en overvejende faktor for, om vi sover godt, er varme. Har vi det for…

Fem lejringer til vævsskader

26. november 2019

Fem lejringer til vævsskader

Vævsaflastende lejring behøver ikke være svært, men der er ofte behov for at prøve sig frem for at finde den mest optimale lejring til den pågældende…

Forflytningsvejleder: Vendesystemerne skal hurtigere ud

20. november 2019

Forflytningsvejleder: Vendesystemerne skal hurtigere ud

På Richtens Plejecenter i Tønder arbejder de meget med teknologiske hjælpemidler, herunder VENDLET systemerne. Det kan mærkes på kroppen, når der mang…

Hvornår skal du anvende el-vendelagen til forflytning?

18. november 2019

Hvornår skal du anvende el-vendelagen til forflytning?

De fleste får først øjnene op for muligheden for at implementere mekanisk forflytning, når borgeren er meget dårlig eller fuldstændig immobil. Men i m…

90-årig med dybt tryksår

7. november 2019

90-årig med dybt tryksår

En 90-årig mand døjede igennem en periode på 1,5 år med et tryksår på korsbenet, der blev så stort, at det var muligt at placere en hel hånd oppe i de…

Fire råd til god søvn

21. oktober 2019

Fire råd til god søvn

Indsatsområder såsom tryksårsforebyggelse, tager ofte fokus væk fra at sikre borgeren en god søvnkvalitet. Det sker, ikke af ond vilje, men fordi søvn…

Kunstigt lys gør os syge

14. oktober 2019

Kunstigt lys gør os syge

Mennesket sover 1/3 af livet. Hvis kvaliteten af søvnen er dårlig, tyder forskning på, at det kan få alvorlige konsekvenser. Her spiller det kunstige…

APV-lejring til nedre hygiejne

10. oktober 2019

APV-lejring til nedre hygiejne

Borgere og patienter, der har brug for sengebad, er typisk meget immobile eller kognitivt udfordret. Derfor kræver opgaven ofte to sundhedsprofessione…

Forflytningsvejleder og SSA: Vi skal holde i mange år

10. oktober 2019

Forflytningsvejleder og SSA: Vi skal holde i mange år

På Tingager Plejecenter på Fyn arbejder Forflytningsvejleder og Social- og Sundhedsassistent Dorte Rosenfeldt. Det har hun gjort i mere end 30 år. Hun…

Den lille pudes vandring

28. august 2019

Den lille pudes vandring

Mennesker med en rimelig velfungerende mobilitet skifter i gennemsnit stilling hver 10 minut hele natten igennem. Det skyldes, at kroppen har brug for…

Lejring og respiration

7. august 2019

Lejring og respiration

Lejring kan have stor indflydelse på borgere med respiratoriske udfordringer. Faktisk spiller lejring og lungefysioterapi rigtigt godt sammen. Bliv kl…

Hvorfor er lejring vigtigt?

25. juli 2019

Hvorfor er lejring vigtigt?

Vi fokuserer traditionelt meget på den siddende stilling og er meget opmærksomme på, hvorledes borgere sidder i deres kørestole og hvilestole. Det er…

Maria har cerebral parese

23. juli 2019

Maria har cerebral parese

Maria, der har Cerebral Parese, fik for tre år siden et VENDLET system. Det er hun glad for, for det er både mere behageligt for hende selv og for per…

Ved du nok om lejring?

2. juli 2019

Ved du nok om lejring?

Lejring beskrives ofte som noget meget vanskeligt og noget kun eksperter kan klare. Det er uheldigt, for lejring behøver ikke at kræve en længere efte…

Mødet med den bariatriske patient

11. juni 2019

Mødet med den bariatriske patient

Mødet med den svært overvægtige kan være vanskeligt for mange sundhedsprofessionelle. Manglende erfaring og viden på området lader nemlig vores person…

Forflytning af borgere med demens

20. maj 2019

Forflytning af borgere med demens

Rigtigt mange oplever, at demensramte borgere har svært ved at forstå, hvad der skal til at ske, når de skal modtage pleje i sengen.

Ingen vævsskader med VENDLET

20. maj 2019

Ingen vævsskader med VENDLET

Efter en trafikulykke er Heather blevet lam fra halsen og ned. På trods af at hun blev vendt manuelt hver anden time oplevede hun at have store udford…

Hvad er god lejring?

16. maj 2019

Hvad er god lejring?

Lejring betyder meget for den sengeliggende og for plejearbejdet. Desværre er der mange, der er usikre på, hvordan man griber det an, og på hvordan ma…

En demensterapeut fortæller

1. maj 2019

En demensterapeut fortæller

En borger med svær Alzheimer, der tidligere blev forflyttet med manuelle hjælpemidler, trives bedre, og har fået mere energi til de daglige aktivitete…

Fiona kan nu vende sig selv

29. april 2019

Fiona kan nu vende sig selv

Fiona havde problemer med at ligge i samme stilling hele natten. Men for at vende sig, havde hun brug for hjælp. Nu har hun fået et VENDLET system, og…

Hvorfor billigst i indkøb ikke altid er billigst på sigt

16. april 2019

Hvorfor billigst i indkøb ikke altid er billigst på sigt

I Danmark bevilliges hjælpemidler ud fra devisen ’bedst og billigst’. Det betyder, at borgeren skal have det bedste hjælpemiddel til den billigste pri…

Derfor skal du anvende elektrisk vendelagen

15. april 2019

Derfor skal du anvende elektrisk vendelagen

At forflytte en borger er ikke som at flytte en genstand. Det kan være uforudsigeligt, og der er mange parametre, der spiller ind på, om noget går gal…

En omkring borgeren

14. april 2019

En omkring borgeren

Et projekt, der er gennemført i Hillerød Kommune, har undersøgt, om man ved hjælp af forflytningshjælpemidler kan gå fra 2 til 1 omkring borgeren. I a…

Lejringskatalog til inspiration

12. marts 2019

Lejringskatalog til inspiration

En tværfaglig gruppe med fysioterapeut Lotte Bagge i spidsen, har udarbejdet et lejringskatalog, som skal hjælpe frontpersonalet i forhold til konkret…

Fordelene ved elektriske vendelagner til forflytning

6. marts 2019

Fordelene ved elektriske vendelagner til forflytning

Når vi snakker om forflytning af borgere og patienter i det danske sundhedsvæsen er der stadigt ofte fokus på den manuelle forflytning. Dette på trods…

Hvor er værdigheden ved sengepleje?

5. marts 2019

Hvor er værdigheden ved sengepleje?

Du kender det nok. En gnavende samvittighed og uro breder sig i kroppen. Du og din kollega skal ind og forflytte en borger, der altid råber av, av, av…

Teknologi gør sundhedssektoren mere attraktiv

20. februar 2019

Teknologi gør sundhedssektoren mere attraktiv

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) vil vi inden for de næste 5 år mangle 15.000 SOSU-medarbejdere. Dét er mange. Denne udvikling er både en konsekv…

Hvad er fedme og bariatri?

5. februar 2019

Hvad er fedme og bariatri?

Antallet af svært overvægtige vokser, og der kommer flere bariatriske patienter og borgere på vores plejehjem og sygehuse. Når vi snakker om disse bor…

Helen genvandt uafhængigheden

17. januar 2019

Helen genvandt uafhængigheden

VENDLET giver øget uafhængighed og værdigheden tilbage for ung kvinde.

Elektrisk vendelagen forhindrer nedslidning

8. januar 2019

Elektrisk vendelagen forhindrer nedslidning

Mange medarbejdere i sundheds- og plejesektoren oplever at være trætte og have smerter efter arbejde. Faktisk er antallet af medarbejdere, der lider a…

Sam får en blidere og mere værdig pleje

8. januar 2019

Sam får en blidere og mere værdig pleje

Sam Higgins er 24 år og bor med sin mor i England. Sam blev i en ung alder diagnosticeret med en akut form for epilepsi. Senere blev han diagnosticere…

Gittes søvnkvalitet forbedres med lejring

24. november 2018

Gittes søvnkvalitet forbedres med lejring

Gitte, der er halvsidig lammet efter en blodprop i hjernen, har haft store problemer med dårlig nattesøvn, da hun nemt glider ned og vrider i kroppen.…

Pauls far aflastes af VENDLET

14. november 2018

Pauls far aflastes af VENDLET

VENDLET brugt til pleje af scleroseramt ung mand.

Ollie er mere komfortabel ved brug af VENDLET

30. september 2018

Ollie er mere komfortabel ved brug af VENDLET

VENDLET brugt som led i palliativ plejepakke.

Brug af LEJRELET har nedbragt smerteniveau

12. september 2018

Brug af LEJRELET har nedbragt smerteniveau

Sara deler historien om, hvordan hendes mor oplever færre smerter ved brug af LEJRELET puderne.

Nicks kone bliver aflastet af VENDLET

10. august 2018

Nicks kone bliver aflastet af VENDLET

Ved brug af VENDLET undgår Nick at blive hevet og trukket i om morgenen, og hans kone undgår at overbelaste sig selv, når hun plejer sin mand.

Plejehjem kan nu varetage plejen af en bariatrisk borger

26. juni 2018

Plejehjem kan nu varetage plejen af en bariatrisk borger

Et plejehjem i England, Soham Lodge, har med hjælp af VENDLET kunne varetage plejen af en bariatrisk beboer. En opgave de ikke var trygge ved før.

For Jim er forflytningen mere behagelig

15. marts 2018

For Jim er forflytningen mere behagelig

VENDLET brugt som en del af palliativ plejeindsats.

National evaluering af vendesystemer

1. januar 2018

National evaluering af vendesystemer

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at brugen af VENDLET systemer kan medføre færre arbejdsskader hos personalet, bedre komfort hos bor…

John og Mary genvandt uafhængigheden

15. december 2017

John og Mary genvandt uafhængigheden

De britiske ergoterapeuter Gill Creighton og Vicky Cole fra West Berkshore Council, UK, har beskrevet, hvordan en stærkt plejekrævende mand og hans ko…

Teknologi i sundhedsvæsenet: Ikke en trusel

8. november 2017

Teknologi i sundhedsvæsenet: Ikke en trusel

Flere ældre borgere og færre til at give pleje og omsorg. Det er nogle af de udfordringer, som velfærdsteknologien fortsat skal søge at løse. Velfærds…

Belinda vandt styrken tilbage

27. oktober 2017

Belinda vandt styrken tilbage

Britiske ergoterapeut, Gill Creighton, fortæller hvordan brugen af et VENDLET system har givet demensramt borger styrken tilbage efter periode med kom…

Fald i antallet af voldsregistreringer

19. oktober 2017

Fald i antallet af voldsregistreringer

Plejecenter Digterparken i Norddjurs Kommune har gennemført en effektvurdering af VENDLET V5S. Projektet viser, at VENDLET V5S har en beroligende effe…

Den rette velfærdsteknologi hjælper Bernard

17. september 2017

Den rette velfærdsteknologi hjælper Bernard

Brug af de rette velfærdsteknologiske løsninger resulterer i højere livskvalitet, bedre pleje og økonomisk besparelse for kommunen. Det fortæller ergo…

7 ugers afprøvning med positive resultater

18. august 2017

7 ugers afprøvning med positive resultater

Vendlets lejringspudeserie, LEJRELET, der består af 6 puder specialdesignet til lejring og positionsunderstøttelse, er i 7 uger blevet afprøvet med po…

Beatrices smerter nedbragt med kontrolleret forflytning

10. juli 2017

Beatrices smerter nedbragt med kontrolleret forflytning

Ergoterapeut, Gill Creighton, fortæller, hvordan de kontrollerede bevægelser i forflytningen med VENDLET fører til færre smerter hos en ældre kvinde.…

Plejepersonalet kan forflytte Wendy uden at forårsage hende smerte

8. maj 2017

Plejepersonalet kan forflytte Wendy uden at forårsage hende smerte

For Wendy er manuelle forflytningsmetoder for smertefulde og forårsager hende vævsskader. Derfor bliver hun i stedet tildelt et VENDLET system.

Ginas pleje er forbedret, efter hun har fået VENDLET

6. april 2017

Ginas pleje er forbedret, efter hun har fået VENDLET

En ergoterapeut fra Maximizing Independence Team i West Berkshire, UK, har lavet en casestudie på en afprøvning af VENDLET-systemet hos en borger.

Forflytning uden vævsskader

9. august 2016

Forflytning uden vævsskader

Et studie foretaget på Universitetet i Gent, Belgien, viser ingen sammenhæng mellem udviklingen af tryksår og VENDLET V5S. Brugen af systemet formår t…

Objektiv sammenligning mellem manuel og mekanisk forflytning

11. april 2016

Objektiv sammenligning mellem manuel og mekanisk forflytning

Et studie foretaget af Professor Dr. Hans Günter Lindner fra TH Köln, University of Applied Sciences, viser, at VENDLET i en objektiv sammenligning me…

Socioøkonomisk evaluering

15. februar 2016

Socioøkonomisk evaluering

Dette studie fra Frankrig viser, at implementering af VENDLET V5 både øger kvaliteten i plejen og forbedrer plejepersonalets fysiske arbejdsmiljø samt…

Lejringsgennemgang forbedrer arbejdsmiljøet

16. december 2015

Lejringsgennemgang forbedrer arbejdsmiljøet

På institutionen Sydbo har en lejringsgennemgang af alle borgere ført til et forbedret arbejdsmiljø i morgenplejen. Lejring handler nemlig ikke kun om…

Hvad er velfærdsteknologi?

20. juli 2015

Hvad er velfærdsteknologi?

Trods stigende brug af begrebet "velfærdsteknologi" er der endnu ikke udarbejdet en officiel definition af begrebet.

Arbejdsmiljøloven og AT - ven eller fjende?

22. juni 2015

Arbejdsmiljøloven og AT - ven eller fjende?

Arbejdsmiljøloven er udelukkende kedelige og uforståelige paragraffer, og arbejdstilsynet overvåger og kontrollerer alt hvad vi laver! Er det nu også…

Arbejdsskader i sundhedssektoren: Vi skal fortsat gøre en indsats

17. juni 2015

Arbejdsskader i sundhedssektoren: Vi skal fortsat gøre en indsats

Et godt arbejdsmiljø betaler sig - det kan ingen være uenig i. Men gør vi nok for at undgå arbejdsskader i sundhedssektoren?

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?

30. marts 2015

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?

I Danmark skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø.

Forbedret arbejdsmiljø og kvalitet i plejen

30. september 2014

Forbedret arbejdsmiljø og kvalitet i plejen

Faaborg Midtfyn Kommune har undersøgt effekten på arbejdsmiljøet, kvaliteten for borgeren og muligheden for at gå fra 2 til 1 plejer.

Forbedret plejesituation

4. november 2012

Forbedret plejesituation

Den australske ergoterapeut Frances Arnold fra den uafhængige handicaporganisation, Yooralla, har lavet et studie af implementeringen af VENDLET V4 ho…

Repositionering 24/7 med VENDLET

24. november 2008

Repositionering 24/7 med VENDLET

I 2008 udarbejdede den hollandske ergoterapeut Josien Boomgaard og specialist i ergonomi Nico Knibbe et studie af brugen af VENDLET HC-2.


 

Sundhedsfaglig vidensdeling

For at skabe de bedste forudsætninger for en værdig og omsorgsfuld pleje er det vigtigt, at vores sundhedsfaglige viden hele tiden er opdateret med nyeste evidens og forskning.

Gennem forskning og nye studier bliver vi konstant klogere på, hvad der virker bedst, hvordan vi skåner borgeren mest, hvordan vi skaber et bedre arbejdsmiljø for sundhedsfagligt personale og meget mere.

Vi ønsker at være med til at udbrede denne viden og dermed at bidrage til en bedre sundhedssektor og ældrepleje.

Derfor skriver vi artikler om de emner, hvor vi har den faglige ekspertise. Disse artikler skrives altid sammen med en eller flere af vores sundhedsfaglige terapeuter. Herudover afholder vi seminarer og kursusdage ude af huset, hvor vores undervisningskonsulent bidrager til en faglig genopfriskning af eksisterende viden.

Vores ekspertiseområder

I vores bestræbelse på at sprede nyeste viden, har vi særligt fokus på områder, der relaterer sig til plejen i og omkring plejesengen. Vi er nemlig eksperter på områder såsom lejring, søvn og vævsaflastning.

Men vores største ekspertiseområde er forflytning, og det er samtidigt også et emne, vi er meget passionerede omkring.

Hvad er forflytning?

Forflytning handler om den måde, hvorpå et menneske flyttes fra et sted eller en position til en anden. Dette kan f.eks. være fra en seng til en kørestol eller fra en kørestol til en badestol. Det kan samtidigt også være en vending fra sideleje til rygeleje, eller fra rygleje til bugleje.

At foretage en forflytning er dermed betegnelsen for at forflytte eller hjælpe et andet menneske med at forflytte sig. Dette kan ske vha. forskellige hjælpemidler.

Forflytning i hverdagen

Forflytning er en stor del af de fleste sundhedsfaglige medarbejderes hverdag. Mange mennesker, der er indlagte på hospitaler eller sygehuse, som bor på plejehjem eller bosted, eller får besøg af hjemmeplejen, har nemlig udfordringer med at forflytte sig selv.

Her bliver det personalets opgave at hjælpe til forflytningen eller helt at foretage forflytningen. Men forflytning af et menneske er ikke helt uden risiko. Faktisk er forflytning forbundet med en høj risiko for arbejdsskader, og disse forflytningsskader er ofte forbundet med længere tids sygemelding og fravær fra arbejdspladsen.

Disse skader og dertilhørende fraværsperioder er både en belastning for et i forvejen presset sundhedsvæsen og en personlig belastning for personalet.

Derfor er det et af vores mål at udbrede viden om forflytning, for at nedbringe forflytningsskader og samtidigt skabe en mere rolig og tryg pleje for den borger eller patient, der forflyttes.