Hele vejen rundt om bariatrien

Hele vejen rundt om bariatrien

Fokus på vægttab er langt fra tilstrækkeligt, når bariatriske personer havner i sundhedssystemet. Der skal en tværfaglig og ikke mindst tværsektoriel indsats til, hvis forløbet skal resultere i en succes.

10. december 2019

Af: Ergoterapeut, Pia Beck

Én faggruppe alene kan ikke løse opgaven, når håndteringen og behandlingen af bariatriske personer skal udføres. Opgaven er kompleks og kræver viden fra store dele af den sundhedsfaglige pallette. Fra akut indlæggelse, til stamafdeling og videre ud i kommunalt regi, er den tværfaglige indsats nødvendig. I et forløb med en bariatrisk person, er det af stor vigtighed, at den ene faggruppe ved, hvad den anden laver, og ikke mindst at disse konstant samarbejder. Og dette er faktisk uanset, hvad der er den oprindelige årsag til, at borgeren eller patienten er kommet i kontakt med systemet.

De sundhedsfaglige siloer

Ofte er vægttab det store fokusområde, fordi det udgør det mest åbenlyse problem og er i mange tilfælde rodårsag til patientens andre udfordringer.

Men spørgsmålet er om dette ikke bør være sekundært? Skal kroppen f.eks. restituere, er det vigtigt, at de nødvendige ressourcer er til stede, hvorfor en stram diæt kan udfordre den bariatriske persons helings- og rehabiliteringsproces. 

Er der et ønske om at inddrage den bariatriske persons ressourcer for eksempel ved en personforflytning, er det vigtigt, at borgeren har energi til at hjælpe. Har fokus udelukkende været på vægtreducering, og deraf minimal indtagelse af kalorier, kan resultatet meget vel være en træt og lettere konfus person. En person som ikke har overskud, kræfter og energi til at deltage i forflytningen af sig selv.

Sidstnævnte er et eksempel fra praksis, der viser, at diætistens viden og indsats i forhold til forflytning er betydningsfuld. Men min erfaring er, at det er de færreste, der arbejder med personforflytning, som finder det åbenlyst at indlede et tværfagligt samarbejde med en diætist.

Det kan være fordi, vi ofte bevæger os i nogle sundhedsfaglige siloer, hvor vi egentlig ikke helt ved, hvad da øvrige sundhedsfaglige fag kan. Derfor bliver det også sværere at kontakte hinanden og bede om hjælp, for man ved ikke hvornår, det er passende at kontakte hvem.

360 grader

Det er tit et meget komplekst billede, der tegner sig, ved mødet med den bariatriske person i sundhedssystemet. Der er flere fysiologiske, psykologiske og praktiske hensyn der skal tages, hvis ikke billedet skal forværres.

Der er mange steder, hvor der er behov for en indsats

  • Hjælpemidler af den rette størrelse og individuelle tilpasninger er nødvendige.
  • Trykforebyggende underlag og et sundt miljø i sengen bør prioriteres højt.
  • Stabil og komfortabel lejring skal iværksættes.
  • Der skal tages højde for patientens eventuelle respiratoriske og smerterelaterede udfordringer.
  • Den ernæringsmæssige indsats skal afdækkes.
  • Forflytningsarbejdet skal systematiseres.

Er der bare ét af områderne som ikke prioriteres, kan det have store konsekvenser for den bariatriske person. Derfor er et tværsektorielt samarbejde på bariatri-området vigtigt, hvis ønsket er at give bariatriske personer en god og sammenhængende behandling, rehabilitering, pleje og omsorg.

Det er ønskeligt med et systematisk tværsektorielt samarbejde, hvor det centrale element i samarbejdet er at skabe en ramme for kommunikation og gensidige kendte aftaler. Der befinder sig nemlig uden tvivl en masse viden og gode erfaringer i både regionalt og kommunalt regi. Disse skal frem i lyset, så vi alle kan få glæde og gavn af det.

Sådanne sammenhænge mellem primær- og sekundærsektor og mellem forskellige fagområder kan bl.a. udvikles i forbindelse med sundhedsaftaler, forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller.

Min erfaring er, at når alle faggrupper samarbejder, og giver plads til hinandens vidensområder, er det muligt at tilbyde et fagligt og værdigt patientforløb til bariatriske personer. Min oplevelse er dog, at det langt fra er enkelt og problemfrit at skabe disse succesforløb.

Strukturering af arbejdet

Et godt sted at starte, er at få oprette lokale teams, og der har mange kommuner allerede praktiseret. Det er jo så blot vigtigt at disse grupper også bliver brugt og at gruppen er repræsenteret med så mange relevante faggrupper som muligt. Denne gruppe medarbejdere ”udnævnes” som nøglepersoner, og bør være noget af det første der skabes kontakt til, når en bariatrisk borger kommer ind i systemet. Det uanset om det er i regionalt eller kommunalt regi.

Og så vil det være ønskeligt, at den kommunale gruppe af nøglepersoner sammen med den regionale gruppe af nøglepersoner får etableret et systematisk samarbejde, så den bariatriske borger ikke falder imellem to stole. Hvordan dette konkret skal fungere, er uden tvivl nemmere tænkt, end udført i praksis.

Et håb kan være, at den nationale overvægts alliance, som jeg selv er aktivt arbejdende i, får sat yderligere fokus på netop denne udfordring. Med alliancens klare opfordring til politikkerne, om at få bygget et bariatrisk center i både øst og vest Danmark, vil det måske fremadrettet kunne blive muligt at løfte denne opgave. Se mere om alliancens arbejde her.

 


 

 

Har I brug for inspiration og vejledning til arbejdet med bariatriske personer?

Så bestil vores undervisningskonsulent, Pia Beck, til en skræddersyet temadag hos jer!
Skriv til Pia via formularen herunder.