Montering, reparation og service

Hos Vendlet tilbyder vi naturligvis hjælp til montering, reparation og service af vores VENDLET systemer. Vi har en række dygtige serviceteknikere ansat rundt omkring i landet, som står klar til at rykke ud til dig. Find mere information om montering, service og reparationer af Vendlets hjælpemidler her på siden.

Montering og genopsætning af VENDLET systemer

VENDLET systemet er kompatibelt med langt de fleste senge i det danske sundheds- og plejesystem. Men ligesom ved kombination af seng og madras, er det også nødvendigt at sikre, at monteringen af VENDLET lever op til kravene i det medicinske direktiv.

Hvordan VENDLET systemet skal monteres afhænger af den enkelte seng og af borgerens madras. Nogle senge- og madraskombinationer kræver, at VENDLET systemet monteres med afstandstykker eller andre særlige beslag.

Ved forkert montering kan der opstå fejl ved brug af VENDLET systemet. Dette kan forkorte produktets levetid og forhindre, at I får det optimale ud af jeres VENDLET.

Derfor kan det være en fordel, at lade vores serviceteknikere stå for montering og afmontering af jeres VENDLET systemer. Dette gælder eksempelvis, hvis et system skal flytte fra en borger til en anden.

På denne måde er I forsikret om, at VENDLET systemet er monteret efter gældende regler og love.

 

Reparationer

Vi står altid klar til at hjælpe med eventuelle skader og fejl på vores hjælpemidler. Kontakt os gerne telefonisk på +45 9631 0050, så vi hurtigst muligt kan sende en servicetekniker ud til jer.

Det kan du selv gøre
Oplever du udfordringer med et VENDLET V5S system, kan du forsøge at nulstille systemet. Dette gøres ved at holde de to øverste knapper på håndbetjeningen inde samtidigt, indtil systemet holder op med at bippe. 

Fungerer systemet fortsat ikke, så ring til os og vores servicetekniker kommer forbi hurtigst muligt.

 

Service af VENDLET systemer

VENDLET-systemer skal serviceres en gang årligt. Eftersynet sikrer, at produktets elektriske dele fungerer sikkerhedsmæssigt korrekt jf. standarden (EN60601-1). Derudover sikrer eftersynet at produktet har en lang levetid.

Nogle hjælpemiddeldepoter har selv kompetencerne til at udføre service, men langt de fleste vælger at indgå en serviceaftale med os.

Fordelen ved at lade os foretage service på jeres VENDLET systemer er:

  • Hurtig identificering af udfordringer
  • Rådgivning om bedste løsninger
  • Indgående kendskab til produktet
  • Optimal drift af jeres systemer

Vi kan udføre service løbende således, at vi i forbindelse med genopsætninger og reparationer udfører service, hvis der er mindre end 3 måneder til næste service.

Vi kan også udføre service samlet én gang årligt. I så fald skal I en gang årligt sende os en liste med lokationerne på jeres VENDLET systemer. Herefter aftaler vi selv nærmere med det enkelte sted.

Vi kan ikke udføre service på systemer, der ikke er i brug, og som eksempelvis befinder sig på et hjælpemiddeldepot.

Ønsker I selv at udføre service, skal I være opmærksomme på, at det skal udføres af en person med relevant oplæring.

 

Bliv kontaktet

Har du brug for mere information om service, reparationer eller montering af VENDLET, så udfyld formularen herunder, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.