Undervisere

Alle de undervisere vi anvender til vores seminarer, temadage o.lign har en sundhedsfaglig baggrund. På siden her kan du læse mere om de enkelte undervisere.

Vendlets undervisere

Pia Beck

Pia Beck

Ergoterapeut, Vendlet ApS

Pia Beck er ergoterapeut og har en Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Pia er ansat som undervisningskonsulent og klinisk researcher hos Vendlet. Pia er en særdeles engangerende og faglig velfunderet ergoterapeut. Pia fungerer som gæsteunderviser på en række sundhedsfaglige uddannelser bl.a. i emnerne velfærdsteknologi, arbejdsmiljø, forflytning og bariatri. Derudover er Pia med i censorkorpset for Ergoterapeutuddannelsen. Pia sidder desuden i Bariatrirådet, hvor hun har særligt fokus på forflytning og etik.

Henrik Jager Rasmussen

Henrik Jager Rasmussen

Fysioterapeut, Vendlet ApS

Henrik Jager Rasmussen er fysioterapeut og ansat som konsulent. Henrik har Nord- og Midtjylland som sit distrikt. Henrik har tidligere arbejdet som selvstændig fysioterapeut og som underviser, bl.a. på SOSUnord i Aalborg. Henrik er meget glad for rollen som underviser og har tidligere undervist i bl.a. velfærdsteknologi og pædagogik.

Gæsteundervisere

Leah Tranholm

Leah Tranholm

Sygeplejerske, Selvstændig

Leah Tranholm er uddannet sygeplejerske, lærer og nødværgeinstruktør. Hun arbejder i dag som selvstændig konsulent og varetager undervisning, supervision og workshops - bl.a. inden for voldsforebyggelse, konflikthåndtering og psykisk arbejdsmiljø. Hun underviser ofte i ældreplejen, på bosteder, hospitaler og til konferencer. Leah har stor indsigt i emner som konfliktløsning, pædagogik, jura og etik og har mange års praktisk erfaring med nænsom voldsforebyggelse.

Jane Kristensen

Jane Kristensen

Sygeplejerske, Abena

Jane Kristensen er sygeplejerske og har desuden en diplomuddannelse indenfor sår. Jane er ansat hos Abena hvor hun underviser kommuner og praktiserende læger i sår og kompression. Jane har stor erfaring i Abena's brede sortiment af sårprodukter, som alle er på markedet i Danmark.

Susanne B. Andersen

Susanne B. Andersen

Sygeplejerske, Abena

Susanne B. Andersen er uddannet kontinenssygeplejerske og har erfaring indenfor urologien fra både sygehus og kommune. Hun er ansat hos Abena, hvor hun underviser kommuner i behandling af inkontinens og pleje af borgere med bevilling på kropsbårne hjælpemidler såsom bleer, katetre, mv. Susanne har et stort kendskab til sortimentet af urologiske produkter, bleprodukter samt intelligente bleer.

Anne Mette Rahbek

Anne Mette Rahbek

Sales and Relations Manager, Sundhedsfremmende lysdesign

Anne Mette er ansat hos Chromaviso, der står bag lyskoncepterne Ergonomisk Lys til operationsstuer og Døgnrytmelys til døgnbemandede områder. Chromaviso's løsninger er dokumenteret i adskillige evidensprojekter og bruges hver dag på mere end 130 hospitaler, psykiatri og plejehjem i hele Skandinavien.