Hvorfor er lejring vigtigt?

Hvorfor er lejring vigtigt?

Vi fokuserer traditionelt meget på den siddende stilling og er meget opmærksomme på, hvorledes borgere sidder i deres kørestole og hvilestole. Det er der ikke noget som helst forkert i. Desværre er der bare ikke samme fokus på den liggende stilling.

25. juli 2019

Af: Fysioterapeut, Peter Maindal

Set hen over et døgn er det ikke unormalt, at en borger tilbringer 16 timer i sengen og 8 timer ude af sengen f.eks. i den siddende stilling.

Når en døgnrytme betragtes på denne måde, bliver det indlysende, at den liggende stilling er særdeles betydningsfuld.

Hvornår bruges lejring?

Det er relevant at tale om lejring i forhold til stort set alle plejekrævende borgere eller patienter.

Det gør sig ikke mindst gældende hos borgere med nedsat mobilitet og/eller sensibilitet, borgere med deformiteter, spasticitet og smerter, borgere med tryksår eller som er i risiko for udvikling af tryksår, borgere med kognitive forstyrrelser og borgere, der er urolige og ustabile, samt borgere der er i risiko for at udvikle asymmetrier pga. begrænsede bevægemønstre. Hertil kommer de borgere der har kortvarigt behov for lejring, f.eks. borgere der er blevet opereret, har brækket ben eller arme, samt gravide.

Som det fremgår, er der tale om rigtig mange situationer, hvor lejring med stor fordel bør indgå i den forebyggende og behandlende indsats.

Læs også: Forflytning af demensramte borgere

Lejring bruges ved

Borgere med nedsat mobilitet og/eller sensibilitet

Borgere med deformiteter, spasticitet eller smerter

Borgere med tryksår eller risiko for tryksår

Borgere med kognitive forstyrrelser

Borgere, der er urolige eller ustabile

Borgere der modtager hygiejne og påklædning i sengen

  

Hvad kan lejring gøre?

Lejring i den liggende stilling kan både være med til at skabe komfort og til at behandle borgeren alt efter vedkommendes behov.

Forestil dig en borger der har sår på korsbenet og sædeknuden i venstre side. Denne borger vil have en mobilitetsløsning, hvor der er taget hensyn til disse sår og hvor man har forsøgt at opbygge en sidestilling, der skaber stabilitet og aflastning. 

Borgeren vil også typisk ligge på en trykaflastende madras, f.eks. en vekseltrykmadras. Derved vil mange mene, at der er gjort en god indsats. Faktum er imidlertid, at såret under sædeknuden kommer fra den siddende stilling, mens såret på korsbenet kommer fra den liggende stilling. 

Dette viser tydeligt, at man er nødt til at forholde sig til at lave en ordentlig aflastning af korsbenet i den liggende stilling. En trykaflastende madras gør det ikke alene – slet ikke når den lange tid, borgeren tilbringer i sengen tages i betragtning.

Indarbejdes lejring i en situation som denne, vil det være muligt også i den liggende stilling at arbejde med stabilitet og aflastning af områder med sår, som vil medføre, at borgeren hurtigere kommer i bedring, og yderligere vævsskader forebygges.

Derfor er lejring vigtigt

Når der arbejdes aktivt med lejring, er det muligt at give den sengeliggende borger stabilitet og tryghed. Uanset hvilken situation borgeren er i, vil disse faktorer have en stor indflydelse på borgerens oplevede velvære og komfort.

Som det fremgår, har lejring også klar indflydelse på, hvorledes forskellige patologiske forhold kan udvikle sig. Både som en del af den behandlende indsats men absolut også som en del af den forebyggende indsats.

Det er muligt at lejre en borger i positioner, der gør f.eks. påklædningsprocesser og hygiejneprocesser lettere for plejepersonalet. Kombineres dette med en lejring, der skaber tryghed og stabilitet hos f.eks. den udadreagerende borger, bliver borgeren mere rolig, hvorved personalets arbejdsvilkår forbedres.

En god lejring kan i nogle situationer ligefrem medføre, at man kan udføre nedre hygiejne alene, hvorved man frigør en kollega til andre opgaver. Dette har også en etisk betydning i forhold til den sengeliggendes værdighed.

 
Få 25 ideer til lejring!

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få tilsendt 25 eksempler på lejring. Hver lejring kan tages ud og hænges op hos en borger eller patient, så alle ved, hvordan vedkommende skal lejres.