Forflytning af borgere med demens

Forflytning af borgere med demens

Rigtigt mange oplever, at demensramte borgere har svært ved at forstå, hvad der skal til at ske, når de skal modtage pleje i sengen.

20. maj 2019

Af: Ergoterapeut, Pia Beck

En af udfordringerne er, at det ikke er det samme personale, der varetager forflytningen hver gang, og at forflytningerne derfor ikke er genkendelige for borgeren. Som resultat bliver borgeren forvirret og frustreret over ikke at forstå, hvad der skal ske. Derfor kan denne borgergruppe drage store fordele af at blive forflyttet med et elektrisk vendesystem. I denne artikel får du derfor svar på, hvorfor du bør anvende elektrisk vendesystem til demensramte borgere, samt 4 gode råd til at gøre det godt!

Hvorfor bruge elektriske vendesystemer hos borgere med demens?

Vi hører nogle gange, at borgere med kognitive forstyrrelser såsom demens, ikke bør forflyttes med elektriske vendesystemer, fordi de ikke forstår, hvad der skal til at ske, når lagnet bevæger sig. Men lige som første gang en borger skal forflyttes med manuelle hjælpemidler, kræver den mekaniske forflytning også tilvænning. Det underkender dog ikke de mange fordele systemet har for de demensramte borgere.

Helt konkret kan det elektriske vendesystem

  • Berolige og dæmpe udadreagerende adfærd (verbalt eller fysisk)
  • Skabe genkendelighed fra gang til gang – varierer ikke afhængigt af medarbejderen
  • Skabe mulighed for at være én medarbejder fremfor to i forflytningssituationen
  • Føre til færre berøringer og ingen pludselige bevægelser som ryk, skub og træk

Genkendelighed fra gang til gang

Med det elektriske vendesystem er forflytningen ens hver gang, uanset hvem der betjener systemet. Det betyder, at borgeren med demens hurtigere lærer systemet at kende, og at deres krop vænner sig til bevægelserne. Når lagnet bevæger sig, registrerer kroppen at følelsen er velkendt og ikke farlig. Denne genkendelighed betyder at anledningerne til frustration hos borgeren minimeres.

Følger kroppens naturlige bevægemønstre

Forflytningen med et elektrisk vendesystem har desuden en anden fordel. Systemet gør det nemlig muligt at lave en forflytning der følger kroppens naturlige bevægemønstre, når man vender sig om på siden. I den manuelle forflytning ligger vi ofte borgerens arme over kors og sætter benet op med foden i madrassen, imens borgeren stadigt ligger på ryggen. Sådan er der altså ikke mange, der starter med at lægge sig, for at vende sig om på siden. Gør du?

Med den elektroniske forflytning er bevægelsen mere naturlig, om end den aldrig helt kan efterligne den måde man vender sig selv, hvis man har fuld funktionsevne. Men sideforskydningen af armen og lagnet der omfavner hele kroppen, er med til at skabe stabiliteten for borgeren fra starten. Dermed følger forflytningen kroppens naturlige bevægemønstre mest muligt.

Tryghedsskabende og skånsom forflytning

For borgere med demens kan det være forvirrende, at der bliver hevet og skubbet i dem. Men med det elektriske vendesystem kan du i stedet nøjes med at guide borgerens arme og ben, og kun bruge hænderne til tryghedsskabende berøringer. Det er også muligt helt at undlade at røre borgeren i de tilfælde hvor borgeren ikke ønsker berøring.

Flere studier har vist, at den elektroniske forflytning er mere glidende og mere skånsom end den manuelle forflytning - noget der er særligt relevant, når det kommer til borgere med demens.

Arbejder I med den nyeste VENDLET model, giver dette dig ydermere mulighed for at justere tempoet med vores tre hastighedsindstillinger. Det laveste tempo (skildpadden) er særligt velegnet til borgere med demens, hjerneskade eller andre kognitive udfordringer. Det lavere tempo gør det nemlig nemmere for borgeren af følge med.

Læs også: Sikker forflytning af bariatriske personer

4 råd til forflytning af demente borgere

1: Vær to personer i starten, men kun en så snart det er muligt. I starten kan det være rart at være to forflyttere for at støtte hinanden, men også for at gøre borgeren tryg. Den ene plejer kan fokusere på at forflytte borgeren, imens den anden fokuserer på at skabe trygheden. Med tiden vil det ved langt de fleste borgere blive muligt at være én plejer, når borgeren kender systemets bevægelser. Dette gælder også for demente borgere. Dette er en fordel fordi det, at der er to medarbejdere let, skaber forvirring og utryghed for den demente borger, fordi der er flere lyde og bevægelser, de skal forsøge at forholde sig til.

2: Vær rolig og snak mindst muligt. Mange demensramte borgere har svært ved at håndtere alt for meget snak, da de hurtigt bliver frustrerede over ikke at forstå, hvad der bliver sagt. Medarbejderne kan komme til at snakke mere end borgeren kan håndtere, fordi de skal koordinere forflytningen. Med den elektriske forflytning er det ikke nødvendigt for medarbejderne at koordinere med hinanden, hvorfor det er muligt at holde snakken til et minimum, og dermed minimere de elementer, der kan udløse forvirring og frustration hos den demensramte borger.

3: Brug lejringspuder, hvor det er nødvendigt. Det kan være en god ide at bruge lejringspuder, hvis en demensramt borger er udadreagerende, har brug for kropsafgrænsning eller taktile stimuli. Puderne kan i disse situationer skabe yderligere tryghed for borgeren i forflytningssituationen, og kan også sørge for at de ligger behageligt.

4: Brug begge hænder. Vi ser nogle gange, at de der forflytter med VENDLET glemmer at bruge den hånd der bruger håndbetjeningen. Men husk, at dette også er en aktiv hånd. Anvend bagsiden af hånden til tryghedsskabende berøringer. Hvis borgeren har brug for det.

Vi håber, at du kan bruge disse fire råd i dit arbejde med demensramte borgere. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 


  

Har I svært ved at identificere hvilke borgere, der skal have VENDLET?

Så få tilsendt en gratis plakat, der via enkle spørgsmål hjælper med at identificere hvilke borgere, der skal have VENDLET. Udfyld formularen herunder, og plakaten sendes til den angivne adresse med posten hurtigst muligt.

Plakaten er gratis - du betaler blot med din mailadresse (som vi bruger til at sende dig fede mails)! Bare rolig, du kan altid afmelde dig igen.