Arbejdsskader i sundhedssektoren: Vi skal fortsat gøre en indsats

Arbejdsskader i sundhedssektoren: Vi skal fortsat gøre en indsats

Et godt arbejdsmiljø betaler sig - det kan ingen være uenig i. Men gør vi nok for at undgå arbejdsskader i sundhedssektoren?

17. juni 2015

Af: Ergoterapeut, Pia Beck

I Danmark er der heldigvis et stort fokus på arbejdsmiljøet, og i de senere år er der sat mange tiltag i værk for at nedbringe antallet af skader relateret til arbejdet.

Flere erhvervssygdomme

På trods af den massive indsats på det arbejdsmiljømæssige område modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 57.000 sager i 2012. Det er knap 2900 sager mere end i 2011. 

I 2012 løb erstatningsudgifterne op i næsten 4 milliarder kroner. Det er en enorm udgift for samfundet. Samtidig har skaderne store menneskelige omkostninger for det enkelte individ. 

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber, nemlig arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Stigningen i antallet af sager skyldes hovedsageligt flere sager om erhvervssygdomme. 

Arbejdsskader

En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber, nemlig arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Ulykker:
En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller påvirkning, der er sket pludseligt eller indenfor 5 dage.

Erhvervssygdomme:
En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. 

Kilde: Arbejdsskadestatistik 2012, Arbejdsskadestyrelsen

  

Arbejdsskader i sundhedssektoren

Arbejdsskadestyrelsen opdeler anmeldelserne på branchegrupper. 

Branchegruppen “sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger” er den branchegruppe, der i 2012 havde flest anmeldelser. Det er anmeldelser, der blandt andet omfatter sundhedsfagligt personale i ældreplejen, på institutioner og i hospitalssektoren.

Indenfor branchegruppen ”sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger” er der en markant overvægt af anmeldte ulykker indenfor kategorien ”forstrækninger”. I 2012 hørte hele 58 % af anmeldelserne til i denne kategori.

Antallet af anmeldte erhvervssygdomme relateret til bevægeapparatet udgjorde 33 % af anmeldelserne i 2012. Det er sygdomme i skulder og nakke, arme, ryggen og andre steder i bevægeapparatet.

Læs også: Derfor skal du kende til biomekanik
  

Anerkendelse af skader

Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens statistikker, at mange af de anmeldte erhvervssygdomme relateret til bevægeapparatet ikke bliver anerkendt. Til sammenligning bliver langt de fleste hudsygdomme anerkendt. 

Fortsat behov for fokus

“Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger” er den branchegruppe, der beskæftiger flest mennesker i Danmark. Det forklarer delvist, hvorfor der er mange anmeldelser i denne branchegruppe. Men det viser også, at der er et stort potentiale i at nedbringe antallet af arbejdsskader i netop denne branchegruppe. 

Både det store antal ulykker indenfor kategorien “forstrækninger” og det store antal erhvervssygdomme relateret til bevægeapparatet indikerer, at der stadig sker alt for mange bevægeapparatsrelaterede skader i plejearbejdet. Samtidig er det tilsyneladende vanskeligt at få anerkendt erhvervssygdomme relateret til bevægeapparatet. De skader der sker, har derfor stor betydning for den enkelte.


  

Har I brug for genopfriskning af, hvordan I sikrer arbejdsmiljøet med baggrund i lovgivningen?

Så bestil vores undervisningskonsulent, Pia Beck, til en skræddersyet temadag hos jer!
Skriv til Pia via formularen herunder.