Forflytning uden vævsskader

Forflytning uden vævsskader

Et studie foretaget på Universitetet i Gent, Belgien, viser ingen sammenhæng mellem udviklingen af tryksår og VENDLET V5S. Brugen af systemet formår tværtimod at bevare borgerens hudintegritet bedre end manuelle forflytninger. Studiet viste herudover at brugen af VENDLET V5S også resulterede i færre arbejdsrelaterede muskel- og skeletlidelser.

9. august 2016

Manuelle forflytninger forbundet med tryksår

Regelmæssige, individualiserede repositioneringer af patienter, der er i risiko for at udvikle tryksår, er i dag en naturlig del af sundhedspersonalets hverdag. Men forflytning associeres også med at have en negativ effekt på patientens vævsintegritet og forbindes ofte med udviklingen af tryksår gennem shear.

Netop dette er blevet bekræftet i studiet “Guidelines, Classification and Cross-over Research in order to Save Nurses Backs and Patients Skin” (2014), som er udført af de to hollandske forskere Nico Knibbe og Hanneke Knibbe. Studiet viser at manuelle forflytninger har en negativ indflydelse på den sengeliggende, som forflyttes. Dette skyldes shearing. Ikke mellem den sengeliggende og glidelagnet, men derimod shearing/forskydninger og stræk inde i huden og det underliggende vævs forskellige lag.

Det er med baggrund i resultaterne fra dette studie, at det nye studie fra universitetet i Gent er blevet foretaget for yderligere at undersøge hvorvidt resultaterne også er gældende for mekanisk forflytning. 

Nyt studie undersøger mekanisk forflytning

Foruden udfordringen med shearing, undersøger det nye studie fra Gent endvidere, hvordan mekanisk forflytning påvirker plejepersonalets krop. Manuel forflytning kan nemlig være fysisk belastende og meget tidskrævende for plejepersonalet, og er en af de helt store skyldnere, når det kommer til udviklingen af muskel- og skeletbesvær, og heraf følgende arbejdsskader og sygemeldinger.

Studiet har dermed helt konkret undersøgt sammenhængen mellem brugen af et elektrisk forflytningssystem (VENDLET V5S) og

  1. udviklingen af tryksår og shear hos borgeren og
  2. fysisk belastning af plejepersonalet.

Studiet, der forløb over 4 uger, blev udført på to belgiske plejehjem. I alt deltog 13 sengeliggende borgere og 35 plejere bestående af 16 sygeplejersker og 19 assistenter. De 13 borgeres risiko for at udvikle tryksår blev vurderet ud fra Braden skalaen og de rangerede fra 12 til 19 på skalaen. Inden studiet blev igangsat var alt personale undervist i brugen af VENDLET systemet.

 

VENDLET ikke forbundet med udviklingen af tryksår

Studiets resultater viste at brugen af VENDLET V5S ikke var forbundet med hverken udviklingen eller forværringen af tryksår, og fire tryksår helede endda op i perioden på fire uger med brug af VENDLET systemet. Det vil altså sige at, der modsat manuelle forflytninger, ikke er tegn på at mekaniske forflytninger er forbundet med samme risiko for udvikling af tryksår og vævsskader.

Studiet understreger dermed at der ikke er nogen forbindelse i mellem mekanisk repositionering og udviklingen af tryksår gennem shear, hvilket ellers er tilfældet ved brug af manuel forflytning og redskaber såsom glidelagner.

Studiet indikerede dog også at repositioneringsrutiner, mekaniske eller manuelle, ikke kan forhindre udviklingen af tryksår alene, men skal kombineres med andre forebyggende tiltag såsom lejring.

 

Utvetydig reduktion i muskel- og skeletlidelser

Som tidligere studier også har påvist, oplevede plejepersonalet på de to belgiske plejehjem også at have færre muskel- og skeletlidelser ved forflytning med VENDLET systemet sammenlignet med manuel forflytning. Dette forklares med at forflytningen foregår mekanisk og dermed uden stor indsats fra personalet.

Herudover, konkluderede studiet også en øget effektivitet på plejehjemmene ved brugen af VENDLET V5S, da en sikker forflytning og repositionering nemt kan foretages af én plejer i stedet for to, som ellers er normal praksis. Personalet havde dermed mere tid til andre vigtige plejeopgaver.

Overordnet set, viste studiet at plejepersonalets arbejdsmiljø blev forbedret og antallet af muskel- og skeletlidelser nedbragt, men studiet tilbageviste også ideen om at mekanisk forflytning øger antallet af hudproblemer for borgerne. Studiet demonstrerer på denne måde banebrydende resultater, der indikerer at mekaniske forflytninger er bedre til at bevare borgerens hudintegritet end manuelle forflytninger.

 

Baggrund

Studiet er udarbejdet som en masterafhandling af Elien Zwaenepoel, Ghent University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Eliens afhandling har titlen: ”The feasibility of repositioning patients with an automatic turning system in the prevention of pressure ulcer”.

Masterafhandlingen er udarbejdet under ledelse og vejledning af Prof. dr. Dimitri Beeckman Ghent University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Dimitri Beeckman er professor i hudintegritet og klinisk pleje.

Nico Knibbe fra hollandske LOCOmotion Research, har været med til at opstille kriterierne for studiet samt evaluere resultatet. LOCOmotion er på verdensplan en af de førende eksperter i ergonomi inden for sundhedsvæsenet.

 

Offentliggørelse

British Journal of Nursing publicerede i marts 2018 en artikel om studiet under overskriften: ”An automatic repositioning system to prevent pressure ulcers: a case series”.

Artiklens forfattere er:

Elien Zwaenepoel, Researcher Skin lntegrity and Clinical Nursing, Ghent University, Belgium

Dimitri Beeckman, Professor of Skin lntegrity and Clinical Nursing, Ghent University, Belgium

Nico E Knibbe, Researcher, LOCOmotion Research, Bennekorn, Holland

Hanneke JJ Knibbe, Researcher, LOCOmotion Research, Bennekorn, Holland

Accepted for publication: February 2018

 


 

Hent PDF:

Zwaenepoel, 2017: The feasibility of repositioning patients with an automatic turning system in the prevention of pressure ulcer

Knibbe et al, 2018: An automatic repositioning system to prevent pressure ulcers: a case series

Knibbe et al, 2014: Prevention of Pressure Ulcers: Exploring the Influence of Nurses, Equipment and Working Techniques


 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes