Objektiv sammenligning mellem manuel og mekanisk forflytning

Objektiv sammenligning mellem manuel og mekanisk forflytning

Et studie foretaget af Professor Dr. Hans Günter Lindner fra TH Köln, University of Applied Sciences, viser, at VENDLET i en objektiv sammenligning med forskellige manuelle forflytninger giver store forbedringer i arbejdsmiljø, borger komfort og tidsforbrug.

11. april 2016

Subjektivt eller objektivt

Der laves løbende mange forskellige studier og evalueringer af forskellige teknologier. For at klarlægge effekten af den anvendte teknologi anvendes oftest inter-
views, hvor personalet kommer med deres oplevelser. 

Der er dog et klart problem med studier og evalueringer, der kun forlader sig på denne type spørgsmål, for svarerne bliver meget subjektive, afhængige af f.eks. organisatoriske forhold, holdninger til teknologi og ikke mindst af ”dagsformen”/humøret hos respondenten. Dette subjektive element giver med andre ord en væsentlig usikkerhed om resultatets validitet.

Vendlet har ved samtaler med danske kommuner ofte stødt på ønsket om at få foretaget en objektiv undersøgelse af velfærdsteknologier. 

Det har vi arbejdet videre med og i forbindelse med etablering af et datterselskab i Düsseldorf/Tyskland fik vi kontakt med Professor Dr. Hans Günter Lindner. Han har lavet et for plejesektoren banebrydende studie, der giver en procesanalyse med 100% objektive målinger ved 4 forskellige forflytninger.

 

Hvilke forflytninger indgår og hvad er der målt på?

Der er målt på 4 af de mest hyppige forflytninger af et sengeliggende menneske:

1.

1.

Vending i forbindelse med nedre hygiejne

2.

2.

Forflytning højere op i seng

3.

3.

Lejring som en del af tryksårsforebyggelse

4.

4.

Pålægning og fjernelse af sejl i forbindelse med løft ud af / ind i seng

 

Studiets fokus har været at måle på 3 forhold:

 • Den fysiske belastning af plejepersonalets ryg – specielt fokus på forover bøjning og lændebelastning.
 • Komfort for den sengeliggende – specielt fokus på antal berøringer og anvendt kraft
 • Effektivitet / tidsforbrug – hvor lang tid tager det sammensat med den samlede timeløn.

Udgangspunktet har været en sengeliggende borger med begrænsede ressourcer, og som ikke kan medvirke ved forflytningen.

Der findes mange forskellige metoder til at udføre ovennævnte forflytninger, derfor involverer studiet 4 forskellige metoder:

 • 2 plejere om den sengeliggende, der anvendes ikke glidelagener. 
 • 2 plejere om den sengeliggende, der anvendes glidelagener / spiler dug.
 • 1 plejer om den sengeliggende, der anvendes 2-delt glide-vendesystem i kombination med lofthejs.
 • 1 plejer om den sengeliggende, der anvendes VENDLET.

Forflytningerne med VENDLET er blevet sammenlignet med de 3 andre metoder hver for sig.

 

Den objektive analyse

Alle forflytninger er blevet filmet, mens de er udført af kvalificeret forflytningsvejledere.

Prof.Dr. Lindner gennemgik derefter optagelserne med en special software, hvor alle forflytningsprocesser brydes ned en række helt korte sekvenser. Derefter blev der foretaget en systema¬tisk og detaljeret analyse af tider, handlinger, mimik og gestik. Bevægelsesmønstrene blev inddelt i arbejdsskridt, og der blev valgt fire målbare indikatorer, som har indflydelse på plejer og patient:

 • Antal berøringer pr. patient
 • Bøjningsvinkel på plejerens ryg
 • Kraftindsats ved bøjning
 • Bøjningens varighed

De observerede arbejdsskridt og analysetal fra videooptagelserne blev overført til en specialudviklet simulationsmodel. Resultatet er et unikt værktøj, som visuelt simulerer alle bevægelser, bøjninger og berøringer i hele arbejdsgangen for både plejer og patient. Alt sammen baseret på Professor Dr. Hans Günter Lindners objektive målinger og analyser. 

 

Betydelige gevinster ved anvendelse af VENDLET

Uanset hvilken forflytningsmetode VENDLET sammenlignes med, taler resultaterne klart til VENDLETS fordel. 

Der er tale om væsentlig mindskelse af rygbelastningen, om langt mindre kraftindsats og færre berøringer af den sengeliggende. Særligt interessant er det, at når der er berøringer af den sengeliggende er det ikke relateret til en kraftfuld indsats, der er med andre ord tale om en mere skånsom berøring. Studiet understøtter dermed mange andre studier, hvor plejepersonalet oplever klart forbedret arbejdsmiljø og kontakt med den sengeliggende.

Når tidsforbruget inddrages, viser studiet også, at der er her, er store gevinster ved at anvende VENDLET. Det er muligt at arbejde alene med VENDELT samtidig med at mange af forflytningerne endog går hurtigere med VENDLET. Derved opnås en betydelig effektivisering og tidsbesparelse, som betyder at investeringen i VENDLET i langt de fleste situationer kan tjene sig hjem i løbet af kort tid.


 

Hent PDF: 

Lindner et al, 2016: Prozessoptimierung in der Pflege mit VENDLET V5, Reduktion von Kosten und Belastungen beim Umlagern von Patienten

Lindner et al, 2016: Procesoptimering i plejesektoren med VENDLET V5 i Tyskland, Storbritannien og Danmark (dansk resume)

Vend dig til mærkbare forbedringer - Nyt banebrydende studie viser klare fordele ved forflytning med VENDLET


 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes