Fald i antallet af voldsregistreringer

Fald i antallet af voldsregistreringer

Plejecenter Digterparken i Norddjurs Kommune har gennemført en effektvurdering af VENDLET V5S. Projektet viser, at VENDLET V5S har en beroligende effekt på borger med demens.

19. oktober 2017

Måleparametre

Plejecenter Digterparken i Norddjurs Kommune ønskede at vurdere arbejdsbetingelserne for personalet ved forflytninger i og til/fra sengen. Samtidig skulle forholdene for borgeren også vurderes. 

Effektvurdering af VENDLET V5S foregik henover en periode på 2 mdr. 

Ved en før- og eftermåling blev der vurderet på følgende parametre: 

  • Personalets vurdering af det fysiske arbejdsmiljø
  • Antallet af vendinger pr. dag
  • Tidsforbruget

Der blev ligeledes målt på, om VENDLET har en effekt på udadreagerende adfærd hos en dement borger samt udbyttet af intensiv undervisning henover 5 dage.

 

Forbedret arbejdsmiljø og reduceret tidsforbrug

Medarbejderne på Plejecenter Digterparken angiver, at de har fået en betydelig reduceret arbejdsbelastning efter VENDLET V5S blev installeret. 

Endvidere måltes en stabilisering af forflytningsrutinerne og dermed en nedgang af tidsmæssige udsving. Tidsmæssigt var der en besparelse på 11 minutter i gns. pr. dag hos den ene borger. Det tog personalet 9-10 dage at stabilisere tidsforbruget, herefter blev der ikke målt udsving.

 

Beroligende effekt

En af de deltagende borgere lider af svær vaskulær demens og har en udadreagerende adfærd. Borgeren har behov for faste rutiner hver dag. 

I førmålingsperioden var der 4 voldsregistreringer ved den pågældende borger. Den efterfølgende måned, hvor VENDLET V5S blev benyttet, var der ingen voldsregistreringer. Det vurderes, at det er stabiliseringen i forflytningsprocessen, der gør borgeren mere tryg.

Dette stemmer overens med udmeldingen på forflyt. dk om, at de bedste hjælpemidler til forflytning af demente er hjælpemidler, der: 

  • minimerer antallet af håndteringer,
  • er lette at genkende,
  • har stabile bevægelser.

Det er netop de rolige og stabile bevægelser, der kendetegner forflytning med VENDLET-systemet. Det er derfor interessant, at den forventede, beroligende effekt på mennesker med demenssygdomme nu er registreret på Plejecenter Digterparken.

 

Intensiv undervisning

For at opnå så stor effekt som muligt, valgte Norddjurs Kommune at sikre personalet en intensiv undervisning i brugen af VENDLET-systemet. 

Selvom halvdelen af personalet allerede havde kendskab til VENDLET fra tidligere borgere, vurderer personalet, at de har haft et stort udbytte af den intensive undervisning.

 


 

Hent PDF:

Norddjurs Kommune, Plejecenter Digterparken, 2017: Effektvurdering af VENDLET V5S


 

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes