Hvad er fedme og bariatri?

Hvad er fedme og bariatri?

Antallet af svært overvægtige vokser, og der kommer flere bariatriske patienter og borgere på vores plejehjem og sygehuse. Når vi snakker om disse borgere, bliver mange begreber brugt. Men hvad betyder de egentligt?

5. februar 2019

Af: Ergoterapeut, Pia Beck

I forbindelse med min undervisning i bariatri, oplever jeg jævnligt, at deltagerne omtaler denne gruppe borgere på mange forskellige måder. Nogle anvender de faglige begreber som f.eks. ”Patienten på aflastningsstuen er overvægtig, ja faktisk svært overvægtig”, eller ”Der er to bariatriske borgere på min rute.”

Andre har ikke taget de faglige begreber til sig endnu, og kan komme til at bruge nedsættende begreber. Det skyldes, set med mine øjne, en usikkerhed om, hvad begreberne betyder.

Usikkerhed om begreberne, og manglende forståelsen for, hvordan det kan komme så vidt, kan også føre til en vis berøringsangst og etiske dilemmaer blandt personalet. Derfor er det vigtigt at få begreberne på plads!

Body mass index, er det nok?

Til at klassificere, i hvilken grad et menneske er overvægtigt eller fed, anvendes som udgangspunkt kropsmasseindeks forkortet BMI (body mass index).

BMI udregnes på baggrund af det enkelte individs højde og vægt, hvor følgende formel anvendes: BMI = kropsvægten i kg/ (højden i meter)2.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at BMI ikke giver et nuanceret billede af virkeligheden. Afvigelser fra en normal vægt skyldes ikke nødvendigvis en ændring af legemets indhold af fedt, men kan også skyldes ændringer af muskelmassen og væskeindholdet.

Således kan en gravid kvinde, en muskuløs bodybuilder eller en person med væskeansamling i kroppen fejlagtigt blive klassificeret som fed ved brug af BMI.

Denne usikkerhed gør, at man i stigende grad foretrækker at anvende forholdet mellem taljemål og hoftemål som indikator for, om overvægten er helbredstruende hos det enkelte menneske.

Ved at anvende disse mål, er det også muligt at afsløre, om mennesker med et BMI-tal som normalvægtige i virkeligheden er overvægtige. F.eks. kan et menneske med æbleform, hvor al fedtet sidder lige på maven, kan godt have en normal BMI, selvom de har meget af det farlige fedt omkring maven.

BMI og klassificering (Sundhedsstyrelsen)
Fedme klasse BMI (kg/m2) Risiko for følgesygdomme
Undervægtig <18,5 Afhænger af årsag
Normal 18,5-24,9 Middel
Overvægtig 25,0-29,9 Let øget
Fedme I 30,0-34,9 Middel øget
Svær fedme II 35,0-93,9 Kraftigt øget
Ekstrem svær fedme III > 40 Ekstremt forøget

  

Hvad er fedme?

Sundhedsstyrelsen definerer fedme som en tilstand, hvor mængden af fedt i kroppen er forøget i en sådan grad, at det får helbredsmæssige konsekvenser. Dårlig kondition, åndenød, forhøjet blodtryk, slidgigt, hjertekar sygdomme og flere andre komplikationer er ofte forbundet med fedme.

Fedme er vel nok det mest kendte ord, for mennesker med store mængder fedt i deres krop. Men begrebet fedme, eller det at være fed, har gennem årene fået en negativ konnotation, hvorfor ord som plus size, stor, adipøs, eller overvægtig bliver brugt i et stadigt større omfang i daglig tale.

Dette store register af ord for den samme betegnelse, mener jeg kan medvirke til uhensigtsmæssige forløb i pleje og omsorgen af denne gruppe mennesker, fordi det er uklart præcist hvad betegnelser som ’plus size’ dækker over, og hvilken opgave det egentlig er man skal ind til.

Jeg mener derfor, det må være ønskeligt, at begrebet bariatri bliver fuldt ud implementeret og integreret i sprogbruget om mennesker, der ud fra sundhedsstyrelsens definition, kategoriseres som fede.

Læs også: Sikker forflytning af bariatriske personer

Hvad betyder bariatri?

Begrebet bariatri blev for første gang introduceret i Danmark i 2005. Bariatri eller bariatrisk er en mere præcis og neutral betegnelse, der kan rumme de mange fysiske, psykiske, sociale og praktiske aspekter relateret til fede mennesker.

Bariatri er den græske betegnelse for tyngde, og er den samlede betegnelse for det medicinske område, der beskæftiger sig med årsager til, samt forebyggelse og behandling af svær overvægt. En bariatrisk borger eller patient har en BMI større end 35, med fedme relaterede sygdomme, som f.eks. hjerte-kar-sygdomme, diabetes og slidgigt.

Min overbevisning er, at dette lidt nyere begreb er det bedst dækkende og mest neutrale ord at bruge, når man omtaler borgere eller patienter, der er svært overvægtige eller fede.


  

Har I brug for inspiration og vejledning til arbejdet med bariatriske personer?

Så bestil vores undervisningskonsulent, Pia Beck, til en skræddersyet temadag hos jer!
Skriv til Pia via formularen herunder.