Repositionering 24/7 med VENDLET

Repositionering 24/7 med VENDLET

I 2008 udarbejdede den hollandske ergoterapeut Josien Boomgaard og specialist i ergonomi Nico Knibbe et studie af brugen af VENDLET HC-2.

24. november 2008

VENDLET HC-2 testet hos 5 borgere

Dette studie er baseret på implementeringen af det nu udgåede og kun delvist mekaniske vendesystem, VENDLET HC-2, hos 5 borgere i Holland. Inden studiet blev igangsat, havde man følgende antagelser om udbyttet ved at benytte det delvist mekanisk vendesystem Mindre fysisk belastning for plejepersonalet 

  • Større livskvalitet og kvalitet i plejen
  • Mindre risiko for udvikling af tryksår
  • Øget produktivitet

Studiet bekræftede alle antagelserne.

 

Fysisk belastning

Studiet viste, at ved anvendelse af VENDLET systemet er det muligt, at

  • Udsætte behovet for professionel pleje
  • Fastholde ældre medarbejdere i plejearbejdet

 

Kvalitet i plejen

  • De sengeliggende borgere er i bedre humør
  • Mindre smerte og reduceret brug af smertestillende medicin
  • Tryghed og sikkerhed i plejen pga. VENDLETsystemets høje kant

Når VENDLET systemet benyttes til at vende borgeren frem for en manuel løsning, har borgeren en meget bedre oplevelse og mindre smerte.

 

Tryksår

Med VENDLET-systemet er det muligt at forebygge eller nedbringe risikoen for udviklingen af tryksår, idet vendinger i sengen bliver lettere og mindre smertefulde, hvilket betyder, at borgeren bliver hyppigere repositioneret.

 

Produktivitet

Anvendelse af VENDLET-systemet er tidsbesparende. Plejepersonalet kan udføre forflytningerne på kortere tid, hvilket betyder, de kan pleje et større antal borgere i løbet af en arbejdsdag. Studiet viser besparelser fra € 6.000 op til € 18.000 pr. år.

 

Udgået system

Vær opmærksom på, at dette studie er baseret på den oprindelige VENDLET HC-2, som har været taget af markedet siden 2011. VENDLET HC-2 er blevet erstattet af den nye og forberede VENDLET V5S, som er langt lettere og mere intuitiv at anvende. 

Alligevel er studiet stadig meget relevant, idet implementeringer af vores nuværende modeller blot vil gøre business casen endnu bedre, da de nye modeller alle er meget mere effektive i anvendelse.

 


 

Hent PDF: Knibbe, N. og Boomgaard, J. 2008: Draaibed 24/7


 

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes