Forbedret arbejdsmiljø og kvalitet i plejen

Forbedret arbejdsmiljø og kvalitet i plejen

Faaborg Midtfyn Kommune har undersøgt effekten på arbejdsmiljøet, kvaliteten for borgeren og muligheden for at gå fra 2 til 1 plejer.

30. september 2014

Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune havde i 2013 og 2014 dialog med Vendlet i forbindelse med deres ønske om at forbedre kvalitet og arbejdsmiljø i plejen. Som en del af denne indsats ønskede kommunen, at implementere VENDLET V5 ved plejen af sengeliggende og immobile borgere, der modtager hjælp til vendinger, forflytninger og pleje i sengen. Kommunens forventning var, at VENDLET V5 kunne bidrage til:

  1. Bedre forflytninger set fra borgerens og personalets synspunkt (øget kvalitet)
  2. Bedre arbejdssituationer for plejepersonalet (bedre arbejdsmiljø)
  3. Mere effektive forflytninger af sengeliggende borgere (reduceret tidsforbrug) - 2 til 1 målsætningen.

 

Projektets omfang

Der blev indkøbt 12 VENDLET V5 systemer og 12 sæt LEJRELET lejringspuder, som skulle indgå i projektet. De 12 VENDLET systemer blev fordelt således: 

  • 1 stk. på hjælpemiddeldepot til undervisningsformål
  • 4 stk. på Plejehjem Åløkkeparken
  • 7 stk. i hjemmeplejen (5 i område øst og 2 i område vest)

Projektet har søgt at være så inkluderende overfor alle interessenter som muligt og tilstræbt en grundig undervisning i optimal brug af VENDLET. Ved afslutningen af projektperioden skulle VENDLET være afprøvet i så tilstrækkeligt omfang at en kvalificeret erfaringsopsamling/evaluering samt business case kunne udarbejdes. Begge dele for at synliggøre konsekvenserne af en bredere implementering af VENDLET på plejehjem og i hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det gælder i forhold til påvirkninger på ressourceforbrug, kvalitet i plejen og arbejdsmiljøet for personalet.

 

Arbejdsmiljø

Set isoleret på de forbedringer som projektet med VENDLET V5S har vist i forhold til personalets fysiske arbejdsmiljø, så kan implementeringen kun anbefales. Gevinsterne i forhold til forbedret fysisk arbejdsmiljø, hvor en række meget nedslidende arbejdsgange helt er fjernet, hænger logisk sammen med nedsat risiko for nedslidning, sygemeldinger og arbejdsskader.

 

Øget kvalitet for borgere

Projektet har for nogle borgere vist en øget komfort og mindre smertepåvirkning ifm. vendinger, forflytninger. Det er dog ikke alle borgere i projektet, der har mærket forbedringer. Det er således for nogle borgere muligt at opnå bedre komfort, men ikke for alle.

 

Spare tid - 2:1 målsætningen

Projektet var desværre ikke i stand til at bekræfte denne målsætning. Det skyldes primært følgende forhold:

  • Mange af borgerne i projektet viste sig at have et meget ustabilt helbred. Det medførte at plejeindsatsen blev stadigt mere krævende undervejs i forløbet, og der var flere af borgerne der døde i testperioden.
  • I løbet af projektet bliver det klart, at tidsmålingerne ikke er sammenlignelige, da personalet ikke anvendte lejringspuder i før målingerne lige som de ofte ikke anvendte forflytningsredskaberne korrekt. Ved implementeringen af VENDLET var der stort fokus på korrekt anvendelse og inddragelse af lejring som en naturlig del at plejen.

Det til trods er det projektgruppens vurdering, at der er tidsgevinster at hente ved implementering af VENDLET og at det vil være muligt at gå fra 2 til 1 plejer i mange situationer.

Med erfaringerne fra projektet besluttede Faaborg-Midtfyn Kommune efterfølgende at gennemføre implementering af VENDLET bredt i den kommunale pleje. Ligeledes er lejring blevet implementeret som et fast element i plejen og Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet et lejringskatalog med anvendelse af Vendlet’s lejringspuder LEJRELET.

 

Hvornår skal jeg bevillige VENDLET?

I mange kommuner skal alt andet være afprøvet inden, der kan bevilliges en VENDLET. 

I relation til dette reflekterer projektledelsen fra Faaborg-Midtfyn Kommune, at VENDLET kan bringes tidligere på banen som et redskab i de situationer, hvor overvejelserne går på, at borgerens  helbred udvikler sig i en retning, hvor det ikke længere vil være muligt at være én person til at udføre plejeopgaven. 

På den måde kan VENDLET sættes ind på det tidspunkt, hvor plejeopgavernes belastning på personalet tager til, borgerens komfort falder, og hvor anvendelse af VENDLET V5 kan udskyde  behovet for at være to personaler om at udføre plejeopgaverne. 

Dermed vil man tidligere opnå større effekt fra implementeringen af VENDLET og samlet set få et mere optimalt forløb for plejepersonale og borger. 

Dermed stiller projektet reelt spørgsmål ved den normale praksis om, at VENDLET er ”sidste udvej”. Ved en tidligere / rettidig implementering, opnås langt større effekt for alle parter.

 


 

Hent PDF:

2 til 1: VENDLET V5 projekt - Evaluering


 

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes