Socioøkonomisk evaluering

Socioøkonomisk evaluering

Dette studie fra Frankrig viser, at implementering af VENDLET V5 både øger kvaliteten i plejen og forbedrer plejepersonalets fysiske arbejdsmiljø samtidig med, at der opnås økonomiske gevinster.

15. februar 2016

Afkast af investering i VENDLET målt

Det franske evalueringsinstitut, Irep Picardie, har evalueret effekten ved implementering af fire VENDLET systemer på Hopital local, Crèvecoer le Grand, der ligger lidt uden for Paris. 

Målet med den økonomiske vurdering var at finde ud af, hvornår institutionen ville kunne forvente et afkast af investeringen i VENDLET V5. 

Derudover var det et ønske at vurdere, om de ansattes arbejdsmiljø og vilkår blev forbedret, og om kvaliteten af plejen blev bevaret ved indførelsen af den nye teknologi. 

Studiet er udarbejdet efter en monografisk forskningstilgang og udført i perioden januar - juni 2016. Perioden omfattede en forberedende fase (januar-marts), en indsamlingsfase (marts-april) og endelig en analysefase (april-maj). 

Studiet kombinerer fire indsamlingsmetoder (observation, undersøgelse, interview, dokumentanalyse).

 

Forbedret pleje

Plejepersonalet erklærer samstemmende, at VENDLET V5 tilbyder en blidere måde at forflytte på end manuel forflytning. Desuden fremkalder anvendelsen af VENDLET V5 ikke nogen særlig modvilje eller stress for beboerne. 

Plejepersonalet påpeger desuden, at en nedsat stivhed og anspændthed som følge af brugen af VENDLET, gør forflytningen lettere blandt nogle beboere. 

Rapporten konkluderer samlet set, at de sengeliggende patienter opnår en øget komfort, færre smerter og mindre anspændthed, når de forflyttes. Færre træk og vævsforskydninger betyder, at udviklingen af tryksår blandt patienterne reduceres.

 

Forbedret arbejdsmiljø

I rapporten skildres en markant mindre fysisk belastning i plejearbejdet, mindre træthed og dermed mindre fysisk nedslidning af plejepersonalet. 

Plejepersonalet har bl.a. svaret på to spørgsmål i forhold til, hvordan de oplever den fysiske arbejdsbelastning på en skala fra 1-10.

 

Arbejdsmiljøet bliver altså betragteligt forbedret, idet både den anvendte kraft og den skabte træthed og dermed nedslidning, er reduceret ved indførelse af VENDLET V5.

 

Kort tilbagebetalingstid

Studiet viser, at VENDLET systemet har en tilbagebetalingstid på 3,8 år. 

I den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at timelønnen i Frankrig er væsentlig lavere end i Danmark. Tilbagebetalingstiden i Danmark vil derfor alt andet lige være kortere.

 

Fuld implementering giver størst økonomisk gevinst

Studiet viser, at de største økonomiske gevinster ved indførelse af VENDLET V5 opnås, når personalet har mulighed for at få rutine i arbejdet med systemet. Det betyder, at en fuld implementering af VENDLET er at foretrække, hvis ønsket er at høste de størst mulige økonomiske gevinster. Tilvænningen til nye teknologier tager tid og bliver lettere, hvis de nye teknologier benyttes ofte. Studiet viser, at VENDLET systemet gør det muligt at gå fra to til én plejer i forflytningssituationer, men det kræver at:

  • Ledelsen sætter fokus på det
  • Rutinen er opnået og
  • En ordentlig uddannelse af personalet er gennemført.

Implementering af enkelte systemer giver således ikke nær så stor effekt som en implementering i større skala. Det tager ganske enkelt for langt tid, før personalet er trygge ved at arbejde 1:1, når de ikke har tilstrækkelig rutine.

 

Hospitalets overvejelser om implementeringen af VENDLET

Direktøren for hospitalet i Crèvecoeur le Grande, Eric Jullian, fortæller om hans overvejelser ved anskaffelsen af VENDLET systemerne. Han ligger særligt vægt på at tage ansvar for personalets arbejdsmiljø.

Hør også repræsentanter fra IREPS (den regionale institution for sundhedsuddannelse og -fremme) fortælle om den uvildige undersøgelse de har foretaget af systemerne, som ikke kun begik sig på de økonomiske fordele, men også på personalets og borgernes forhold. 

 

Medieomtale

Der var stor medieopmærksom på projektet i Crèvecoer le Grand, der med ministerbesøg nåede både aviser og TV. Se indslaget fra fransk TV herunder.

 

Offentliggørelse

Fagbladet Techques Hospitalieres offentliggjorde i 2016 en artikel om studiet. Artiklen gennemgår studiet og konkluderer, at VENDLET V5 forbedrer plejepersonalets arbejdsmiljø og patienterns komfort. Og at der er en økonomisk gevinst ved implementering, især hvis der implementeres i større skala. 

Techques Hospitalieres kårede artiklen som den bedste artikel udgivet i 2016.

 


 

Hent PDF:

Demarcke et al 2016: Rapport d’evaluation socio-economique du dispositif medical de draps de glisse electrique VENDLET

Trouilletet al, 2016: Expérimentation d’un dispositif de drap de glisse électrique à l’hôpital local de Crèvecoeur-le-Grand (Fransk)

Trouilletet al, 2016: Experimentation with an electrical sliding sheet device (Engelsk)


 

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes