7 ugers afprøvning med positive resultater

7 ugers afprøvning med positive resultater

Vendlets lejringspudeserie, LEJRELET, der består af 6 puder specialdesignet til lejring og positionsunderstøttelse, er i 7 uger blevet afprøvet med positive resultater.

18. august 2017

Afprøvningen, der havde til formål at afdække pudernes tryksårsforebyggende egenskaber, foregik på et plejecenter i Berlin, Zentrum für Beatmung und Intensivpflege (ZBI). Og resultaterne var positive! Der var nemlig ingen af de 11 testpersoner der udviklede tryksår i løbet af testperioden, og én person havde endda et eksisterende kategori 3 tryksår, som helede op i løbet af perioden. Dette på trods af at de alle var vurderet til at være i risiko for at udvikle tryksår.

 

Baggrund for afprøvningen

Plejecenterets vurdering af lejringspuderne blev foretaget på baggrund af observationer lavet af centerets højt specialiserede plejepersonale, sygeplejersker og terapeuter ud fra en systematisk testplan, og den endelige vurdering blev foretaget af centerets sårspecialist Sebastian Kruschwitz.

Testpersonerne var i alderen mellem 22 og 83 år og alle mere eller mindre begrænset i deres mobilitet. Alle de 11 testpersoner blev vurderet til at være i risiko for at udvikle  tryksår, og havde derfor brug for tryksårsforebyggende behandling. 

Udstyret kun med puderne fra LEJRELET serien udførte personalet de forskellige lejringsmetoder de fandt nødvendige for den individuelle borgers plejemæssige behov. Foruden tryksårsforebyggelse blev lejringspuderne anvendt af ZBI med forskellige andre målsætninger for øje, herunder regulering af muskeltonus, lettelse af åndedrættet og til sanseintegration. Personalet oplevede at kunne udføre alle de lejringer, de fandt passende for at aflaste den enkelte patient, med de puder der er tilgængelige i LEJRELET serien.

 

Langt bedre end dyner og tæpper

Foruden de tryksårsforebyggende egenskaber observerede personalet ingen forøget hudfugtighed ved borgerne under anvendelse af puderne, på trods af sommertemperaturer i perioden. Puderne er nemlig udviklet af et materiale, der lader varme passere igennem, modsat hvad man vil opleve ved brug af almindelige dyner og tæpper, som netop er designet til at holde på varmen. 

Pudernes betræk betyder også, at de ikke glider væk, når borgeren er lejret i den ønskede position. Og dette var også en af de fordele som plejepersonalet på ZBI oplevede. Puderne blev hvor de skulle, og lejringen kunne bevares så længe plejepersonalet tillod det. Personalet påpegede også, at puderne tilpassede sig den sengeliggendes krop uden at miste sin position og trykaflastende egenskaber.

 

Flere anvendelsesmuligheder end lejring

Selvom LEJRELET serien er udviklet specielt til trykaflastning har de dog også mange andre anvendelsesmuligheder. Det erfarede plejepersonalet hos ZBI også.


Puderne blev nemlig, foruden positionsunderstøttelse, også anvendt med andre mål for øje, herunder sanseintegration, understøttelse af bevægelsesevnen, til en lettere respiration og til mobiliseringen af sekret. Dermed blev også mange forskellige lejringsmetoder afprøvet, bl.a. 30 graders sidelejring, 135 graders sidelejring, bobath-lejring og helkropslejring, samt mange flere.

Dette, kombineret med pudernes evne til ikke at glide væk, betyder at puderne kan bruges både til tryksårsforebyggelse og -behandling, hygiejneprocessor og meget andet.

 

Klar anbefaling af LEJRELET puderne

Resultaterne af afprøvningen var positive! Personalets samlede observationer førte til en klar anbefaling af LEJRELET puderne, som de fandt passende til både institutioner og hjemmepleje. Særligt de gode resultater man opnåede med hensyn til trykaflastning og den nemme håndtering af puderne var afgørende for personalets anbefaling. Der kunne nemlig, efter udløbet af testperioden på 7 uger, ikke konstateres nogen tryksår hos nogen af beboerne.

Fem klare fordele

  1. Ingen skader på huden for borgeren i testperioden
  2. Nemme at håndtere og tilpasser sig let borgere
  3. Bliver liggende og glider ikke væk ved brug
  4. Ingen øget hudfugtighed ved brug af puderne
  5. Nemme at rengøre og desinficere

 

ZBI kort fortalt

Zentrum für Beatmung und Intensivpflege (ZBI) er et unikt plejecenter placeret i Storkower Bogen i Berlin. Centeret har eksisteret siden 2006 og er specialiseret i plejen af patienter der modtager iltbehandling, patienter med behov for intensiv pleje og patienter i vegetativ eller minimal bevidsthedstilstand. Centeret er særligt kendt for deres individuelt tilrettelagte plejeforløb og meget fremadskredne anvendelse af teknologi i plejen.

 

LEJRELET serien kort fortalt

LEJRELET er en enkel serie af lejrings- og positioneringspuder til sengeliggende. Puderne er udviklet af fysioterapeut Peter Maindal, og er særligt udviklet til at facilitere en enkel og overskuelig lejring for plejepersonalet og borgeren. Pudernes størrelse og facon giver en stor fleksibilitet og de enkelte puder kan anvendes til flere formål – enkeltvis eller i kombination. Puderne er lavet af forskellige former for skum og er betrukket med et unikt betræk.


 

 

Få 25 ideer til lejring!

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få tilsendt 25 eksempler på lejring. Hver lejring kan tages ud og hænges op hos en borger eller patient, så alle ved, hvordan vedkommende skal lejres.