Arbejdsmiljøloven og AT - ven eller fjende?

Arbejdsmiljøloven og AT - ven eller fjende?

Arbejdsmiljøloven er udelukkende kedelige og uforståelige paragraffer, og arbejdstilsynet overvåger og kontrollerer alt hvad vi laver! Er det nu også sådan virkeligheden er?

22. juni 2015

Af: Ergoterapeut, Pia Beck

Arbejdsmiljøloven er til for alle ansatte

I Danmark bruger vi arbejdsmiljøloven til at opnå et sundt og sikkert arbejdsmiljø på alle landets arbejdspladser. 

Beskæftigelsesministeriet administrer arbejdsmiljøloven, og arbejdstilsynet fører tilsyn med landets virksomheder.  Det er en politisk beslutning, at der skal være en samlet statslig indsats med det formål at minimere risikoen for arbejdsskader på danske virksomheder. 

Arbejdsmiljøloven er en rammelov, der overordnet regulerer den statslige indsats over for arbejdsmiljøproblemer i Danmark.  Loven fastlægger, at det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet er virksomhedens, se evt. vores artikel: Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet. 

Virksomheden skal med hjælp fra arbejdsmiljøorganisationen, sikre at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Og at forholdene er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling. 

Arbejdsmiljølovens paragraffer er suppleret med en række bekendtgørelser. Og sammen med vejledninger udarbejdet af arbejdstilsynet (AT), er de et brugbart værktøj til indsatsten mod arbejdsmiljømæssige problemstillinger.

Arbejdstilsynet - mere end bare kontrol

I Danmark er arbejdstilsynet myndigheden på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet er en statslig organisation. Med arbejdsmiljøloven som reference skal AT sikre, at arbejdet på alle danske arbejdspladser udføres inden for lovens rammer. Arbejdstilsynet skal arbejde målrettet mod, at forekomsten af fysiske og psykiske risikofaktorer minimeres. Det arbejde gøres bl.a. gennem tilsyn og screeninger af de danske arbejdspladser. 

Arbejdstilsynet er bemyndiget til at lukke en arbejdsplads eller stoppe arbejdet for en periode, hvis virksomheden ikke lever op til gældende krav for arbejdsudførelsen. 

Ved oplevelsen af arbejdsmiljømæssige problemer, kan alle anonymt henvende sig til arbejdstilsynet, og få AT´s vurdering af arbejdsvilkårene.

Bekendtgørelser - en forenkling af lovstoffet

Der findes en række bekendtgørelser relateret til arbejdsmiljøloven. En bekendtgørelse uddyber og supplerer lovens regelsæt og vil i indledningen henvise til, hvilke paragraffer der uddybes. Bekendtgørelserne er gældende på samme måde som arbejdsmiljøloven.

Vejledninger - gode råd til hvordan

Arbejdstilsynet udgiver vejledninger, som kan anvendes til at forstå bekendtgørelserne.

Vejledninger er rådgivende, og har til formål at forklare baggrunden og hensigten med loven og lovens bekendtgørelser. Vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovens krav kan efterkommes. Vejledninger er ikke lovkrav, men anvisninger og gode råd. Vejledningerne er med andre ord ikke bindende.

Bestemt et bekendtskab værd

Arbejdsmiljøloven i sin rene tekst, kan være svær at omsætte i praksis. Men med kendskab til bekendtgørelserne og arbejdstilsynets vejledninger er lovstoffet gjort tilgængeligt og forståeligt for alle.

Vi vil i en række kommende artikler komme nærmere ind på de bekendtgørelser og vejledninger, der relaterer sig til arbejdet med den sengeliggende person. 

 


 

 

Har I brug for genopfriskning af, hvordan I sikrer arbejdsmiljøet med baggrund i lovgivningen?

Så bestil vores undervisningskonsulent, Pia Beck, til en skræddersyet temadag hos jer!
Skriv til Pia via formularen herunder.