National evaluering af vendesystemer

National evaluering af vendesystemer

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at brugen af VENDLET systemer kan medføre færre arbejdsskader hos personalet, bedre komfort hos borgeren samt en økonomisk besparelse for kommunen. Undersøgelsen, der er gennemført i perioden januar 2016 til marts 2018, har haft til formål at evaluere effekten af elektriske vendesystemer på borgeren, personalet og økonomien.

1. januar 2018

Projektets ramme og metode

Undersøgelsen er foretaget af Teknologisk Institut i samarbejde med 4 kommuner; Aabenraa (projektleder), Viborg, Ishøj og København. De fire kommuner vurderes at udgøre et repræsentativt udsnit af alle danske kommuner, hvorfor resultaterne også kan overføres til andre kommuner. De fire kommuner havde i forvejen alle bekendtskab med elektriske vendesystemer. I alt indgik 328 elektroniske vendesystemer i evalueringen, hvoraf 320 var VENDLET systemer.

Effekten af systemerne blev målt vha. 4 forskellige indikatorer; organisation, teknologi, borger og økonomi, som blev målt gennem interviews, spørgeskemaer og tidsregistreringer.

Evalueringen blev bygget op af før-, under- og eftermålinger. Ved hjælp af disse målinger kunne situationen uden elektriske vendesystemer sammenlignes med situationen efter indførelsen af elektriske vendesystemer. Midtvejsmålingen hjalp herudover med at belyse, hvornår i processen effekterne af mekanisk forflytning begyndte at vise sig.

 

Medarbejdertrivsel forbedres

Projektet viser at brugen af et elektrisk vendesystem til forflytning medvirker til en reduceret fysisk belastning af personalet, og at risikoen for at udvikle arbejdsskader dermed er reduceret. Elektriske vendesystemer har altså en forebyggende effekt, når det kommer til nedslidning af medarbejderne.

Herudover viste projektet at brugen af elektrisk vendesystem havde en positiv effekt på personalets generelle fysiske velbefindende ved sengepleje og på deres træthed efter arbejde. Personalet følte sig således mindre trætte efter arbejde, og vendesystemet havde også en positiv effekt på personalets humør og trivsel, formentligt fordi de ikke var overbelastede fysisk.

Med baggrund heri konkluderer projektet, at kommunerne med fordel kan bruge anvendelse af elektriske vendesystemer til at tiltrække personale. Systemet kan nemlig føre til gevinster såsom reduceret fysisk belastning, færre sygedage og forbedret arbejdsmiljø for plejepersonalet. Dette er alt sammen med til at gøre sektoren mere attraktiv, og medfører en langt højere medarbejdertilfredshed. Og dét er kærkomment i de mange kommuner, der lige nu higer efter mere personale i sundhedssektoren.

 

Tidlig implementering er bedst

Projektet understreger at en tidlig implementering medfører størst fordele både for borger og personale. De fleste fordele høstes nemlig, når personalet er bekendte med teknologien, og når borgeren er blevet tryg ved den mekaniske forflytning. Derfor bør man ikke implementere VENDLET som sidste udvej, men langt før.

Den nationale evalueringsrapport sætter dermed spørgsmålstegn ved den nuværende bevillingspraksis.

Implementeres teknologien for sent, er der nemlig risiko for, at gevinsterne går tabt. Derfor opfordrer projektet til, at der kigges på borgerens langsigtede behov fremfor at afprøve billigere hjælpemidler af først.

Projektet viste desuden, at investeringen i VENDLET betaler sig tilbage i det syvende år. Derfor bør den økonomiske investering ikke være det bærende i beslutningen om, hvorvidt et mekanisk forflytningssystem bør bevilliges. 

 

Borgeren får bedre kvalitet

I alt indgik 16 borgere i vurderingen af plejekvaliteten. Borgernes tilfredshed blev målt på forskellige parametre. Projektet viser, at mekanisk forflytning har betydelige positive effekter på borgerens fysiske og psykiske velbefindende.

Brugen af mekanisk forflytning viste sig også at have en positiv effekt på borgernes smerter. Ingen af borgerne havde smerter ved forflytning ved projektets slutmåling, imens over 50% havde smerter ved brug af manuel forflytning.

En af årsagerne hertil er, at den mekanisk forflytning er mere skånsom og understøtter hele borgerens krop. Dette er mere trygt for borgeren. Derfor modarbejder borgerne ikke personalet, er ikke vrede og råber av, men er derimod helt rolige. Projektet viste at dette også har positive effekter på borgernes humør.

 

Kommunikationen forbedres

Herudover viste det sig, at den mekanisk forflytning havde en positiv effekt på kommunikationen mellem borger og personale. Personalet aflastes og har dermed mere overskud til borgeren, imens borger og medarbejder bedre kan snakke sammen, når der kun er en medarbejder i forflytningssituationen. Dette betyder, at personalet ikke kommer til at tale henover hovedet på borgeren, og at de bedre kan forklare borgeren, hvad der skal til at ske. 

 

Se eller gense vores webinar

Du kan nu se eller gense vores webinar om den nationale evaluering, der blev aholdt d. 28. maj 2019. Her gik vores CEO, Peter Maindal, i dybden med projektet.

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.
Udfyld formularen og bliv kontaktet af en af vores konsulenter.

Lokation hvor afprøvning ønskes