En demensterapeut fortæller

En demensterapeut fortæller

En borger med svær Alzheimer, der tidligere blev forflyttet med manuelle hjælpemidler, trives bedre, og har fået mere energi til de daglige aktiviteter, efter at have fået et VENDLET system. Samtidig er arbejdsmiljøet forbedret.

1. maj 2019

Af: Demensterapeut Heidi Tomkins

Jeg arbejder som demensterapeut i demensteamet i Billund Kommune. Min primære funktion er vurdering af sanseintegration og kognitiv udredning hos borgere med demens på de almene plejecentre.

Oftest har jeg de ”ustabile” forløb, såsom de der er prægede af udadreagerende adfærd, hvilket oftest sker ved forkert tilgang, krav tilpasning o. lign.

Et forløb jeg gerne vil uddybe, handler om en borger med svær Alzheimer.

Efter henvendelse fra personalet kom borgeren i et forløb hos demensteamet. Kontaktpersonen havde taget kontakt til fysioterapeuten for at få et VENDLET system, da borgeren ikke kunne samarbejde under morgenplejen.

For at få et meget bredere perspektiv af, hvad borgerens og personalets behov er, valgte jeg at tage kontakt til Fysioterapeuten i forhold til APV samt ansøgningen om en VENDLET.

Under selve observationen havde fysioterapeuten fokus på ergonomi, og jeg havde fokus på brugen af borgerens kognitive ressourcer. Efter ca. 20 minutter var personalet ikke færdige med morgenplejen, og borgeren begyndte at reagere verbalt og fysisk og var til sidst grådlabil.

Efterfølgende satte vi os ned sammen for at finde den gode løsning.

Personalet havde brug for en løsning, der kunne forbedre arbejdsmiljøet, og borgeren havde behov for at spare på sine kognitive ressourcer ved morgenplejen, så han havde ressourcer til de andre betydningsfulde aktiviteter resten af dagen. Ligeledes havde borgeren brug for en stille og rolig morgenpleje uden for meget snak.

VENDLET blev implementeret med det resultat, at morgenplejen blev struktureret med fokus på gode relationer mellem borger og personale og mindre stimuli. Personalet fik samtidig mulighed for at arbejde med god ergonomi.


 

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes