Intensiv implementering giver pote

Intensiv implementering giver pote

I Varde Kommune oplevede de i starten af 2019 at have et højt sygefravær blandt plejepersonalet. Det var særligt smerter i nakke og skuldre, der mistænktes for at være synderen. Derfor igangsattes et projektforløb, hvor plejecentret Gartnerpassagen skulle afprøve VENDLET systemer som en mulig løsning på sygefraværsproblematikken.

15. juli 2020

Projektets formål

I starten af februar 2019 igangsatte depotleder Preben Madsen og APV-teamet derfor et ti ugers projektforløb.

”Det vi havde fokus på, var at aflaste det fysiske arbejdsmiljø for plejepersonalet og samtidigt forbedre komforten for borgerne,” fortæller Preben Madsen, der er leder af hjælpemiddeldepotet i Varde. ”Vi kunne også have kigget på tidsforbruget, men det var et helt bevidst valg ikke at gøre det. Det var de to andre ting, der var vigtige for os.”

I Varde Kommune havde de fra tidligere lidt erfaring med VENDLET systemer, men brugte dem ikke i udbredt grad. Derfor udvalgte de netop denne forflytningsmetode til afprøvning.

I alt blev der installeret 7 VENDLET systemer hos borgere på plejecentret Gartnerpassagen i Ølgod. Det eneste krav var, at borgeren i forvejen skulle have en eller anden form for vendesystem. ”Selvom borgerne kunne hjælpe lidt til selv, kunne vi godt se fordelen i også at bruge VENDLET systemet,” fortæller Ann Hagelskær, der er en del af APV-teamet. I store træk var det dog personalet selv, der fik lov til at udvælge de borgere, hvor de mente, det kunne være fordelagtigt at have et VENDLET system.

 

Godt klædt på

Inden VENDLET systemerne blev monteret hos de syv borgere, fik personalet god mulighed for at blive godt bekendte med systemet. Et VENDLET system blev nemlig monteret på en plejeseng i et fællesrum, hvor personalet så kunne øve sig med hinanden.

Her fik de desuden to gange undervisning af en af Vendlets konsulenter, hvor APV-teamet også deltog. Det gjorde det efterfølgende muligt for APV-teamet at tage nogle af personalets bekymringer i opløbet fortæller Annette Søborg, der er en del af APV-teamet i Varde Kommune: ”I starten var vi oftere derude for at få fjernet de der små ting, som personalet var bekymrede for,” fortæller Annette. Det betød, at personalet hurtigt blev trygge ved systemerne.

 

 

 

Evalueringen

Inden de ti uger gik i gang, blev personalet bedt om at udfylde et spørgeskema, som skulle udgøre en før-måling. Plejepersonalet skulle blandt andet svare på, hvor belastende de oplevede forskellige vendesystemer.

”Vi var lidt skarpe på, at alle skulle besvare spørgsmålene, så vi havde det bedste grundlag for at vide, om det rykkede noget at få implementeret systemerne,” fortæller Preben Madsen. Efter de 10 uger blev personalet igen bedt om at udfyldte et andet spørgeskema, således at før og efter situationerne kunne sammenlignes. I alt besvarede 24 medarbejdere på både det indledende og det afsluttende spørgeskema.

Overordnet set viste resultaterne, at personalet er glade for at bruge VENDLET systemerne. Allerede efter en uge fik APV-teamet positive tilbagemeldinger fra personale, der kunne mærke forskel.

”Efter vi har skiftet, har jeg færre af de dage, hvor jeg har hovedpine fra overbelastning af skuldrene,” fortæller Marianne, der er SSA på Gartnerpassagen. Da systemerne først blev implementeret, var Marianne skeptisk, men det blev der hurtigt lavet om på: ”Nu vil jeg i hvert fald ikke af med dem,” fortæller hun. Også hendes kollega Charlotte oplevede, at de færre træk og skub lettede hendes albue, hvor hun ellers havde smerter før.

 

Vil gentage succesen

Det intensive 10 ugers forløb, med undervisning og implementering af systemerne, betød, at personalet hurtigt opbyggede erfaring med systemerne, og at både de og borgerne derfor også oplevede effekterne hurtigt. ”Vi ville gerne gøre det på samme måde igen, fordi vi kan se gevinsterne ved at implementere flere VENDLET systemer det samme sted, fordi det så kommer til at  sidde på rygraden,” fortæller Ann Hagelskær.

Og depotleder Preben Madsen oplever også en efterspørgsel fra andre plejecentre, der har hørt om projektet. ”For plejepersonalet har det betydet at de nu har en bevidsthed om, at der findes  noget andet, som er bedre for os som plejepersonale,” siger Preben.

En ting er sikkert; viljen til at køre endnu et projekt er der, for det har været en succes: ”Rent projektmæssigt vil vi gerne gøre det på samme måde igen, når der bliver penge til at køre et projekt mere, for det har virket rigtigt godt,” fortæller Preben.


 

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes