Ginas pleje er forbedret, efter hun har fået VENDLET

Ginas pleje er forbedret, efter hun har fået VENDLET

En ergoterapeut fra Maximizing Independence Team i West Berkshire, UK, har lavet en casestudie på en afprøvning af VENDLET-systemet hos en borger.

6. april 2017

Ergoterapeuten fortæller: ”Jeg er meget glad for at rapportere, at VENDLET-afprøvningen var en rungende succes! Alle finder det meget nyttigt, og plejepersonalet siger, at det er meget, meget lettere at klare plejerarbejdet. De ønsker flere af deres patienter havde VENDLET-systemet! Jeg er nu ved at reducere plejepakken til 2 plejere 45 min om morgenen, hvorefter familien klarer alt andet selv.”

”Jeg har fået fremragende feedback fra borger, familie, plejere og kommunale sygeplejersker som beretter, hvor godt systemet er.”

”Ud over fordelene for borgeren, hendes familie og plejere, har også sygeplejerskerne fundet, at det er så meget lettere at styre borgerens pleje med VENDLET systemet.”

 

Tidligere plejepakke

Tidligere var plejepakken til denne borger 2 plejere 4 x 60 minutters pr. dag. Beregninger viser, hvordan investeringen i VENDLET kan betales ekstremt hurtigt af i forhold til besparelserne i plejeomkostningerne.

 

Reduktion i omkostninger

Uden brug af VENDLET, vil plejepakken på 6 timer om dagen over tre år have kostet £ 111.969,00.

Plejepakken blev reduceret til 2 timer om dagen efter implementering af VENDLET-systemet. Inklusiv omkostningerne ved udstyret var summen for de 3 år £ 41.334,32.

Den samlede besparelse over 3 år er £ 70,624.68.

Årlige løbende besparelser er £ 25.404,00 (ekskl. omkostninger ved service og reparation af udstyr).

Download udsagnet her


 

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes