Sådan påvirker varme din søvn

Sådan påvirker varme din søvn

Der er flere faktorer der spiller ind, når der stræbes efter den gode søvn. Men en overvejende faktor for, om vi sover godt, er varme. Har vi det for varmt, når vi sover, kan det gå udover vores søvnkvalitet.

26. november 2019

Af: Ergoterapeut, Pia Beck

Lad kropstemperaturen falde

Når vi sover, nedsættes kroppens energiniveau ved at reducere kropstemperaturen. Når kropstemperaturen er lavere, har kroppen ikke brug for så meget energi for at holde sig i gang. 

Dette gælder alle pattedyr og er et trick fra evolutionen. Når det er mørkt, er det svært at finde føde, og derfor smart at sænke temperaturen for at holde energiforbruget på et absolut minimum.

Når kroppen sænker temperaturen, kan det ske på to måder: Gennem sved eller gennem en øget blodgennemstrømning tæt på huden, så blodet bliver kølet af.

Er temperaturen omkring kroppen for høj, kan varmen ikke afgives. Her vil kroppens eneste mulighed være at regulere kropstemperaturen ved at svede. Når kroppen sveder kræves der store mængder af energi, og så længe der bruges energi på at bringe temperaturen ned, kan kroppen ikke slappe af og falde til ro. 

Når dyner anvendes som lejringspuder

De seneste år er der kommet et øget fokus på lejring af den sengeliggende. Blandt andet har et projekt i Herning Kommune om kropsafgrænsende lejring, fået meget opmærksomhed. Et spændende projekt, hvor der arbejdes med lejring af urolige og udadreagerende borgere med sammenrullede dyner. Desværre skaber denne metode et andet problem; varme.

For dyner og hovedpuder er ikke udviklet til at skabe stabilitet men til at skabe varme og komfort.

Lejres der med dyner og hovedpuder, får det betydning for åndbarheden. En dyne, der er rullet og presset sammen, er svær at ånde igennem, hvilket giver en øget ophobning af varme. Det er uheldigt, da mennesket har brug for at reducere kropstemperaturen under søvn.

Den manglende åndbarhed kan også have en negativ indvirkning på borgerens væv og den oplevede komfort. De fleste, der har været ramt af høj feber, ved hvor ubehageligt det er at ligge i gennemblødt sengetøj. Desuden øger et fugtigt sengemiljø risikoen for maceration af vævet. 

Læs også: Få styr på sår og sårtyper

Lejring: Der er lang vej endnu

Det er tydeligt, at der er flere faktorer der spiller ind, når der stræbes efter den gode søvn. Men en overvejende faktor er varme. 

Desværre er det mere reglen end undtagelsen, at der bliver brugt forhåndenværende midler til at lejre med. Sofapuder, tæpper, dyner, hovedpuder, håndklæder mm. kan, når de rulles og pakkes, som udgangspunkt være fine til at give kropsafgrænsning. Men hvad med varmens indvirkning på søvnen? 

At manglende mulighed for at regulere kropstemperaturen har en direkte negativ påvirkning på søvnen, bør være en faktor, der prioriteres i arbejdet med de borgere, der er immobile og ikke kan lejre sig selv.

Her skal de der yder pleje og omsorg for dem, være klædt på til at skabe præmissen for en god søvnkvalitet. Dette gøres blandt andet ved at sørge for en god kropstemperatur, og muligheden for at komme af med varmen. En måde at sikre dette er, at undgå at bruge dyner og puder til lejring.


 

Har I brug for et fagligt indspark til sikring af den gode søvn?

Så bestil vores undervisningskonsulent, Pia Beck, til en skræddersyet temadag hos jer!
Skriv til Pia via formularen herunder.