Ollie er mere komfortabel ved brug af VENDLET

Ollie er mere komfortabel ved brug af VENDLET

VENDLET brugt som led i palliativ plejepakke.

30. september 2018

Feedback fra en borgers søn

Hos en borger er VENDLET systemet blev installeret som et led i den palliative indsats. Borgerens søn har sendt følgende tilbagemelding:

Vi vil gerne takke for tildelingen af et VENDLET V5 system til plejen af min far. Vendesystemet har vist sig ikke kun at være gavnligt for min far, men også for plejepersonalet der dagligt tilser ham. 

Systemet har ikke kun gjort det mere behageligt for min far at blive vendt, men har også fjernet en stor del af den fysiske anstrengelse og risiko for arbejdsskader for både min kone, som også betjener systemet, og for det plejepersonale der tilser min far.

Jeg har fuldt ud forståelse for at sådan et system er dyrt at anskaffe, men brugen af VENDLET systemet har nedbragt antallet af plejebesøg. I stedet for at to plejere tilser min far tre gange om dagen, er det nu kun to gange om dagen, fordi min kone kan varetage det tredje besøg. 

Endnu engang tak for den gode planlægning og organisering i forbindelse med anskaffelse af VENDLET systemet.


 

 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes