Forbedret plejesituation

Forbedret plejesituation

Den australske ergoterapeut Frances Arnold fra den uafhængige handicaporganisation, Yooralla, har lavet et studie af implementeringen af VENDLET V4 hos en 49-årig stærkt plejekrævende mand.

4. november 2012

Utryghed omkring forflytningen

Borgeren, der har en C4-5-6 komplet rygmarvsskade, ABI, vejer mere end 130 kg og har kroniske tryksår. Borgeren blev indlagt hver 5. uge på grund af tryksår, hvilket fører til perioder med depression.

Plejepersonalet var utrygge ved at foretage forflytninger med borgeren i sengen. Personalet indgav mange klager, selvom forskelligt udstyr blev prøvet. Noget udstyr var ikke hensigtsmæssigt, da det krævede for mange kræfter fra personalet. Andet udstyr kunne ikke klare borgerens vægt. Eller også fandt borgeren udstyret ubehageligt, eller det fordelte ikke trykket tilstrækkeligt.

Situationen havde ført til, at borgeren ikke følte sig sikker i forflytningssituationen og i dårligt humør. Forholdet mellem borgeren og personalet var anstrengt. Morgenrutinen var stressende for begge parter. Samtidig var udgifterne til pleje stigende og omkostningerne ved tryksårsbehandling var signifikant.

   Implementeringen af VENDLET betød dette for patient, personale og omkostninger:

 

 

Patient

 • Jævn vending og repositionering
 • Øget privatliv
 • Øget værdighed
 • Øget kontrol over forflytningen
 • Øget livskvalitet
 • Mindre negativitet

Personalet

 • Bedre fysisk arbejdsmiljø
 • Mere simple rutiner
 • Bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Forbedret interaktioner med borgeren

Omkostninger

 • Færre personale nødvendigt
 • Mindre tidsforbrug
 • Færre klager over arbejdet
 • Færre tryksårsbehandlinger

Totale omkostninger over tid

Frances Arnold viser i sit casestudie, at reduktionen i det krævede personale er så massiv, at investeringen i VENDLET-systemet har betalt sig hjem i løbet af fem uger!

 

Frances Arnold slutter af med følgende bemærkning til cost benefit analysen:

 • Kliniske vurderinger af dyre velfærdsteknologiske løsninger skal tage højde for indflydelsen på andre omkostninger og ikke kun se på indkøbsprisen

 


 

Hent PDF: Arnold, F, 2012: The Man Who Wont Roll - A Case study


 

Få VENDLET i afprøvning

Er I i tvivl om VENDLET-systemet er den rigtige løsning for en borger eller patient? Så få det gratis i afprøvning.

Lokation hvor afprøvning ønskes