Ofte stillede spørgsmål om VENDLET

Hvad er VENDLET?

VENDLET er et elektrisk vendesystem til forflytning, vending og positionering af sengeliggende borgere på plejehjem, i hjemmeplejen, på sygehuse eller på bosteder og andre institutioner. VENDLET systemet bruges typisk til borgere, der har en eller anden grad af mobilitetsbegrænsning eller som er kognitivt udfordret.

Kært barn har mange navne. VENDLET systemet er også ofte kendt som et rullelagen, vendelagen, elektronisk vendesystem, automatisk vendesystem, patient vendesystem eller mekanisk vendesystem.

Hvem er målgruppen for et elektronisk vendesystem?

Der findes to målgrupper for et elektronisk vendesystem; 1) plejepersonalet og 2) borgeren. Begge målgrupper kan være årsag til, at der bør anvendes et elektronisk vendesystem.

Ser vi på borger målgruppen, inddeler vi denne i 4 grupper på baggrund af en national evaluering, foretaget af Teknologisk institut. De fire grupper er:

  1. Borgere med begrænset mobilitet såsom borgere med Sklerose, Parkinson, Cerebral Parese, ALS, paralyser, muskelsvind eller lignende.
  2. Psykiatriske borgere eller borgere med kognitive udfordringer såsom demens, angst eller BPSD, eller andre borgergrupper, der er udadreagerende.
  3. Smerteprægede borgere, såsom cancerpatienter, terminale borgere eller borgere med multiple frakturer.
  4. Bariatriske borgere.

Den nationale evaluering anbefaler bl.a., at du tager udgangspunkt i en guideline, når du skal vurdere, om I bør have et elektrisk vendesystem til en konkret borger. Du kan se guidelinen eller bestille den i A2, A1 eller A0 størrelse til din arbejdsplads.

Kan man skifte lagnet på VENDLET?

Det virker måske banalt for dig, der allerede kender VENDLET, men ikke desto mindre er det et spørgsmål, vi tit møder. Svaret er ja. Lagnet kan skiftes (se her hvordan med VENDLET V5S og VENDLET Standard). Du skifter det lige så hyppigt som et almindeligt lagen, og du kan også gøre det, mens borgeren ligger i sengen.

Risikerer jeg ikke at rulle borgeren på gulvet, når jeg bruger et elektronisk vendesystem?

Nogle frygter at køre borgeren ud af sengen og ned på gulvet. Det er der ingen grund til at være bange for. Det vil kræve, at du er meget uopmærksom og fortsat trykker på knappen selvom borgeren protesterer, når de kommer ud til sengehesten. For de fleste borgere vil det også kræve et lille skub at få dem udover motorrullen, da deres tyngde presser dem ned i madrassen.

Kan jeg anvende stiklagen eller inkontinensstykke med VENDLET?

Ja, det kan du. Brug stiklagner eller inkontinensstykker som du plejer.

Borgeren har urinpose eller dræn. Kan jeg stadigt bruge VENDLET?

Ja, det kan du. Det kan dog være nødvendig med en individuel tilpasning af slanger mv., hvis borgeren/patienten har kateter eller dræn.

Det kan ofte være en god løsning at lægge urin- eller drænposen i fodenden af sengen. Hvis forholdene ikke tillader denne løsning, kan man bruge lange slanger for at få urin- eller drænposen placeret på ydersiden af VENDLET systemet. Posen placeres da på sengerammen ved fodgærdet. Slangen trækkes ud mellem fodgærdet og VENDLET beslaget. Vær opmærksom på, at slangen ikke bliver klemt.

Kan jeg anvende vekseltrykmadras sammen med VENDLET systemet?

Ja, det kan du. Du kan bruge VENDLET systemet med alle slags madrasser. At VENDLET er monteret på sengen, har ingen indflydelse på madrassens egenskaber,fordi lagnet løsnes, når borgeren ikke skal forflyttes. Derfor begrænses madrassens trykaflastende egenskaber heller ikke. Husk blot at gøre madrassen fast/firm inden forflytningen ligesom ved manuelle løsninger.

Kan jeg anvende VENDLET systemet til demensramte borgere?

Ja, det kan du med fordel gøre. Forflytning med VENDLET er ens hver gang, og du kan indstille hastigheden, så borgeren kan følge med og bedre forstå, hvad det er, der sker. Vi har set utallige positive cases, hvor det mekaniske vendesystem er brugt med stor succes hos demensramte borgere. Læs blandt andet en demenskoordinators positive udmelding her.

Må borgeren anvende VENDLET systemet selv?

Hvis borgeren har de kognitive og fysiske evner til at anvende VENDLET systemet, er det muligt for dem at anvende systemet selv.  

Vi kender til flere positive cases, hvor en borger har haft glæde af at anvende VENDLET systemet selv. Det kan f.eks. være gavnligt om natten, hvis borgeren bliver ukomfortabel af at ligge i samme stilling i lang tid. Men det kan også anvendes som en del af den rehabiliterende indsats, at lade borgeren anvende systemet selv.

Det kræver dog, at du eller en anden ansvarlig fagperson foretager en risikovurdering. Risikovurderingen bør tage højde for den sengeliggendes fysiske, kognitive og palliative ressourcer. Risikovurderingen skal forefindes ved sengen og opdateres løbende. Vendlet ApS kan ikke drages til ansvar for risikovurderingen eller konklusioner på baggrund af denne.

Kan jeg vende borgeren alene med et elektronisk vendesystem?

Ja, det kan du, hvis både du og borgeren er komfortable med det. Når en borger først får et VENDLET system, kan det i starten være mere trygt at være to personaler til forflytningen. Men med tiden kan det opleves mere komfortabelt for borger og personale at være 1:1. Det skaber en bedre kontakt imellem borger og personale og frigiver ressourcer til andre plejeopgaver.

Det har de stor succes med i Hillerød Kommune.

Kan jeg stadig bruge sengens profilerende egenskaber, hvis der er monteret VENDLET?

Ja, det kan du. Når du forlader borgeren i sengen, skal du under alle omstændigheder løsne lagnet en smule, så det kan bevæge sig med borgeren. Når lagnet er løsnet, kan du derfor stadigt elevere hovedgærdet, men hvis hovedgærdet skal helt op, skal du sørge for at løsne mere lagen. Bruger borger respirator, kan du stadigt anvende VENDLET, fordi du faktisk også kan forflytte borgeren med systemet, mens hovedgærdet er en smule eleveret. 

Kan jeg vende borgeren, selvom vedkommende ikke ønsker at få hovedgærdet ned?

Ja, det kan du sagtens. Hovedgærdet kan ikke være fuldstændigt eleveret ved en vending med VENDLET, men det er muligt at have det lidt eleveret, hvis borger f.eks. er respiratorisk udfordret eller bariatrisk.

Kan jeg bruge to håndbetjeninger til VENDLET systemet?

Ja, det kan du. Nogle foretrækker at have to håndbetjeninger til VENDLET systemet – en på hver side af sengen. Dette kan være en fordel, da du så ikke skal hive håndbetjeningen med rundt, hvis du skal foretage dig noget på den anden side af sengen. Det kan også være en fordel, hvis i er to medarbejdere til en morgenhygiejne, hvor borger skal vendes fra den ene side til den anden, f.eks. ifm. påklædning.

Hvorfor er der ikke fodpedal til VENDLET systemet?

Hos Vendlet er et af vores mål at være med til at forbedre arbejdsmiljøet i sundhedssektoren. Vi mener ikke, at det er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at anvende en fodpedal til at betjene et elektronisk vendesystem, fordi arbejdsstillingen bliver låst. Derfor har vi valgt ikke at udbyde en. Du kan læse mere herom i denne artikel.

Kan VENDLET systemet anvendes som sengehest?

Ja, det kan det. Når siderne er oppe, fungerer VENDLET som sengehest. På ældre modeller skal du dog montere plastplader på motorrullerne, hvis du efterlader borgeren i sengen med motorruller hævet. Vær opmærksom på kun at anvende sengehest funktionen ved de borgere, der vurderes at have behov for det.

Skal jeg bruge plastplader for, at VENDLET kan fungere som sengehest?

Det kommer an på hvilken VENDLET model du har. På de nyere modeller (VENDLET Standard, VENDLET V5S, VENDLET V5S Speed Adjust og VENDLET Bari) skal der ikke anvendes plastplader, da sengehesten er indbygget i systemets sider. Sengehesten på disse modeller er testet og godkendt af TÜV.

På ældre VENDLET modeller, såsom VENDLET V5 og V4, skal der anvendes plastplader for at systemet er godkendt som sengehest. Disse modeller udgik for mere end 5 år siden, og vi forhandler dem ikke længere. Du kan derfor ikke forvente, at vi kan levere plastplader eller andre reservedele til disse systemer.

Når jeg vender med VENDLET falder borgeren altid på maven eller på ryggen. Hvorfor?

Der kan være flere årsager hertil. En vi ofte ser er, at man glemmer at få armen ud til siden, så borgeren kommer til at ligge direkte på skulderen og dermed ikke ligger stabilt. Borgeren kan også falde tilbage på ryggen, hvis du har stoppet vendingen for tidligt, og tyngdepunktet derfor er bagtil. Husk de tre trin i vendingen: 1) flyt armen ind over brystkassen, 2) flyt den nederste arm ud til siden og 3) skub benet frem. Se hvordan i videoen her.
Sker det fortsat, at borgeren falder om på maven eller på ryggen, anbefaler vi, at du lægger en lejringspude, som borgeren kan falde frem eller tilbage i.

VENDLET systemet fungerer ikke. Hvad gør jeg?

Oplever du, at et VENDLET system ikke fungerer korrekt, er der en række ting, du kan prøve selv. Du finder disse i manualen. For VENDLET V5S og VENDLET Bari se manualen på side 29.

For VENDLET Standard se manualen på side 24.

Kan du ikke få systemet til at fungere, og har du prøvet at nulstille systemet, bør du ringe efter en af vores serviceteknikere, eller dem der servicerer jeres systemer.

Hvor længe holder glidelagner til VENDLET?

Et glidelagens formål er at reducere friktion mellem træklagnet og madrassen. Det udsættes for stort slid og skal efterses jævnligt. Glidelagnets holdbarhed øges dog markant, hvis det monteres korrekt og vaskes efter vaskeanvisningerne.

Hvordan vasker jeg et glidelagen til VENDLET?

Glidelagnet er fremstillet af 100 % nylon. Vi anbefaler, at du vasker glidelagner ved 60 grader. Lagnet må ikke tørretumbles eller stryges. Brug IKKE skyllemiddel, da det ødelægger lagnets glidende egenskaber.

Hvor længe holder træklagner til VENDLET?

Træklagnet skal du skifte lige så tit som et almindeligt lagen. Vasker du det efter vaskeanvisningerne, kan et træklagen holde i mange år. Det er lavet af en meget tyk bomuldsvævning og er derfor utroligt holdbart.

Hvordan vasker jeg et træklagen?

Træklagnet er fremstillet af 100% bomuld og har en høj slidstyrke. Det kan vaskes ved 95 grader og tørretumbles. Lagnet kan stryges eller rulles ved maks. 150 grader.

Anvendes der lagner med Velcro, anbefaler vi, at du tørretumbler lagnet ved normal temperatur for at sikre velcrobåndets fortsatte vedhæftning. 

Hvor ofte skal et VENDLET system serviceres?

Et VENDLET system skal serviceres en gang årligt. Hvis I har en serviceaftale med os, vil det være Vendlet ApS's egne serviceteknikere, der udfører service. Hvis du er i tvivl om, I har en serviceaftale med os, er du altid velkommen til at kontakte os.

Træklagnet kører skævt på motorrullerne. Hvad gør jeg?

Under tiden sker det, at træklagnet kører skævt på motorrullerne. Umiddelbart sker der ikke noget ved det og VENDLET vil fortsat kunne bruges. Der er dog risiko for, at det kan føre til folder i træklagnet under patienten, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Vi anbefaler derfor, at man tilstræber at glatte træklagnet ud, hvis det er kørt mere end en håndsbredde skævt på motorrullerne. I den situation slækkes lagnet, der er kørt skævt. Derefter køres det atter ind, mens det styres på plads/glattes ud med hånden.

Hvordan bortskaffer jeg et VENDLET system?

Vi anbefaler, at VENDLET adskilles i flere dele og komponenter ved bortskaffelse, således at mest muligt kan blive genanvendt.

Alle mekaniske stålkomponenter kan bortskaffes som metalaffald. 

Kontrolenheden, aktuatorerne og håndbetjeninger bortskaffes som elektronikaffald. De kan opdeles yderligere i metalaffald, kabelaffald, elektronikaffald og genanvendeligt plastik.

Træklagen og glidelagen bortskaffes som brændbart affald.

Vendlet ApS modtager gerne udtjente VENDLET systemer, reservedele og lagner. Delene vil vi forsøge at anvende i diverse genanvendelsesprojekter. Dele der ikke kan indgå i nye projekter, vil blive bortskaffet på en miljømæssig forsvarlig måde.

Er der hastighedsregulering på alle VENDLET systemer?

Nej, det er der ikke. Hastighedsregulering kommer som standard på modellerne VENDLET Standard, VENDLET Bari og VENDLET V5S Speed Adjust. Men med tilkobling af Speed Adjust håndbetjeningen (HMI nr. 117964 / Varenr. 6000042) kan du opgradere din VENDLET V5S, VENDLET V5S+, V5 eller V5+, så hastigheden på motorrullerne kan reguleres. HVIS dit VENDLET system er købt før 1. juni 2016 kræver en opgradering dog, at du også køber en ny elektronikboks (varenr. 6000001). Du kan se, om din elektronikboks kan bruges sammen med Speed Adjust håndbetjeningen ved at kigge på det label, der sidder på elektronikboksen. Se hvordan i denne PDF.

Hvordan får man et VENDLET system?

I Danmark er det typisk kommunen, der vurderer hvilket hjælpemiddel borgeren har brug for. Her vil en visitator eller bevilligende terapeut tage stilling til, hvor meget borgeren kan selv, hvor mange smerter de har, eller hvor tungt arbejdet er for det sundhedsfaglige personale, der håndterer borgerens pleje. Herudfra vil de vurdere, hvilket hjælpemiddel der kan hjælpe borgeren bedst muligt.

Ønsker man, som privat borger, at gå udenom kommunens system, kan man naturligvis selv købe de hjælpemidler, man har behov for