Produktinformation

Vær opmærksom på at sengerammebeslaget forøger afstanden mellem VENDLET og madras med 4 cm i forhold til normal montering. Vær derfor ekstra opmærksom på afstand mellem madras og VENDLET samt sengegavle og VENDLET.

Sættet indeholder:

  • 2 stk. rammer
  • 6 sæt montagebeslag til ramme
  • 6 stk. M10x60 bolte til montagebeslag
  • 6 stk. M10x80 bolte til montagebeslag

OBS: Sengerammebeslaget øger VENDLET systemets vægt med 11,5 kg.

FAQ
Hvad er VENDLET?

VENDLET er et elektrisk vendesystem til forflytning, vending og positionering af sengeliggende borgere på plejehjem, i hjemmeplejen, på sygehuse eller på bosteder og andre institutioner. VENDLET systemet bruges typisk til borgere, der har en eller anden grad af mobilitetsbegrænsning eller som er kognitivt udfordret.

Kært barn har mange navne. VENDLET systemet er også ofte kendt som et rullelagen, vendelagen, elektronisk vendesystem, automatisk vendesystem, patient vendesystem eller mekanisk vendesystem.

Hvem er målgruppen for et elektronisk vendesystem?

Der findes to målgrupper for et elektronisk vendesystem; 1) plejepersonalet og 2) borgeren. Begge målgrupper kan være årsag til, at der bør anvendes et elektronisk vendesystem.

Ser vi på borger målgruppen, inddeler vi denne i 4 grupper på baggrund af en national evaluering, foretaget af Teknologisk institut. De fire grupper er:

  1. Borgere med begrænset mobilitet såsom borgere med Sklerose, Parkinson, Cerebral Parese, ALS, paralyser, muskelsvind eller lignende.
  2. Psykiatriske borgere eller borgere med kognitive udfordringer såsom demens, angst eller BPSD, eller andre borgergrupper, der er udadreagerende.
  3. Smerteprægede borgere, såsom cancerpatienter, terminale borgere eller borgere med multiple frakturer.
  4. Bariatriske borgere.

Den nationale evaluering anbefaler bl.a., at du tager udgangspunkt i en guideline, når du skal vurdere, om I bør have et elektrisk vendesystem til en konkret borger. Du kan se guidelinen eller bestille den i A2, A1 eller A0 størrelse til din arbejdsplads.

Kan man skifte lagnet på VENDLET?

Det virker måske banalt for dig, der allerede kender VENDLET, men ikke desto mindre er det et spørgsmål, vi tit møder. Svaret er ja. Lagnet kan skiftes (se her hvordan med VENDLET V5S og VENDLET Standard). Du skifter det lige så hyppigt som et almindeligt lagen, og du kan også gøre det, mens borgeren ligger i sengen.

Risikerer jeg ikke at rulle borgeren på gulvet, når jeg bruger et elektronisk vendesystem?

Nogle frygter at køre borgeren ud af sengen og ned på gulvet. Det er der ingen grund til at være bange for. Det vil kræve, at du er meget uopmærksom og fortsat trykker på knappen selvom borgeren protesterer, når de kommer ud til sengehesten. For de fleste borgere vil det også kræve et lille skub at få dem udover motorrullen, da deres tyngde presser dem ned i madrassen.

Se flere spørgsmål og svar

Sengerammebeslag

Nogle sengerammer har påsvejsninger eller afrundede hjørner på sengerammen, hvilket vanskeliggør traditionel montering af et VENDLET-system. Ved montering af et sengerammebeslag sikres den fornødne plads til montering af VENDLET.

Sengerammebeslaget er særligt egnet til VENDLET V5S og VENDLET V5S Speed Adjust.

Varenr. 7000052

Specifikationer:

Max. brugervægt: 250 kg

Vægt: 11,5 kg

Se også

Sengerammeadapter Sengerammeadapter
Varenr. 7000058

På nogle senge er sengerammen skjult under madrassens liggeflade, hvilket vanskeliggør montering af VENDLET. Ved monteri…

Læs mere
Multi bracket Multi bracket
Varenr. 7000051

Multi bracket er et beslag, der kan anvendes på Octave senge, der ikke har en tilgængelig sengeramme af stål, som VENDLE…

Læs mere
VENDLET V5S VENDLET V5S
Varenr. 6100000

VENDLET V5S er et hjælpemiddel til forflytning og vending af patienter og borgere i sengen. Med systemet foretages en sk…

Læs mere