Vendlet repræsenteret i BariatriRådet

Med ansættelsen af ergoterapeut Pia Beck, har Vendlet fået en plads i Bariatrirådets bestyrelse.

15. december 2013

BariatriRådet er et rådgivende og tværfagligt organ, der formidler viden om svær overvægt ud fra en 360 graders vinkel. Det gør rådet ved at:

  • Opretholde et højt fagligt vidensniveau
  • Skabe dialog og diskussion omkring pleje, behandling og træning
  • Rådgive i forhold til et optimeret patientforløb
  • Rådgive i forhold til et sikkert arbejdsmiljø
  • Skabe et internationalt netværk med fokus på videns- og erfaringsdeling
  • Skabe innovation i samarbejde med industrien

 

Reflekterer Vendlets værdier

Derfor passer det Vendlets direktør godt, at firmaets nye undervisningskonsulent og ergoterapeut, Pia Beck, har en plads i BariatriRådets bestyrelse. ”Det høje faglige niveau og den tværfaglige tilgang passer perfekt ind i den måde, vi gerne vil arbejde på hos Vendlet. Derfor har Pia min fulde opbakning til at videreføre sit arbejde i BariatriRådets bestyrelse”, siger Peter Maindal.

Pia Beck er også selv glad for, at hun kan fortsætte arbejdet i BariatriRådet. ”Det er et spændende samarbejde vi har fået sat i gang og jeg en meget glad for, at kunne fortsætte arbejdet i rådet. Det betyder meget, at jeg har fuld opbakning fra min nye arbejdsplads”, siger Pia Beck.

 

BRC kongres

Hvert andet år afholder Bariatrirådet ”Bariatric Rehabilitation Congress”, som er en 2 dages kongres med teoretiske oplæg og hands-on workshops med fokus på den bariatriske borger. Kongressen byder på en masse tværfaglig og tværsektoriel vidensdeling indenfor bariatriområdet blandt fagfolk fra ind- og udland.

Hvis du er interesseret i at høre mere om BariatriRådets arbejde, er du velkommen til at kontakte Pia Beck på tlf. 6124 1404 eller pia.beck@vendlet.dk