Ny alliance for svær overvægt

Vendlets Undervisningskonsulent, Pia Beck, deltager i alliance om svær overvægt.

27. september 2018

Vendlets Undervisningskonsulent og Ergoterapeut, Pia Beck, der er bestyrelsesmedlem i Bariatrirådet, er nu også inviteret til at deltage i en alliance for øget nationalt fokus på behandling af svær overvægt.

 

Alliance vil give ekspert anbefaling

Alliancen, der er arrangeret af formanden for Adipositasforeningen, Per Nielsen, professor og overlæge Jens Meldgaard og Novo Nordisk, har taget initiativet til at samle en række eksperter, der skal diskutere udfordringer omkring svær overvægt.

Arbejdet i alliancen skal munde ud i ekspertgruppens anbefalinger til, hvordan mennesker med svær overvægt kan sikres en sammenhængende behandling af høj og ensartet kvalitet.

 

Antallet af overvægtige stiger

Der bliver nemlig flere og flere overvægtige i Danmark og ifølge Adipositasforeningen, er 51 % af den voksne, danske befolkning overvægtige imens 16,8 % lider af fedme. Endnu mere alarmerende er det, at forekomsten af overvægt er steget med over 75% siden 1987 (Adipositasforeningens tal).

Og med overvægt følger en række udfordringer. Den bariatriske borger oplever ofte fysiske og sociale udfordringer i forbindelse med deres overvægt hvilket ofte fører til en forværring af situationen. Dette kan f.eks. være social eksklusion, mobning og diskriminering, samt fysiske smerter og ubehag, der gør det svært for dem at ændre på deres situation.

 

Også udfordringer for plejepersonalet

Men arbejdet med bariatriske borgere er også en udfordring for plejepersonalet, der ofte mangler viden omkring plejen af denne gruppe af mennesker. Der skal nemlig andre hjælpemidler og metoder til, for at give bariatriske borgere den bedst mulige pleje. Herudover kommer de etiske dilemmaer. Det kan nemlig være svært at skjule ens anstrengelse ved forflytning af en svær overvægtig, og det kan også være svært at slippe sin forudindtagethed over for denne målgruppe. Derfor antager vi ofte, at de kan mindre selv end de reelt kan, og får dermed ikke udnyttet borgerens egne ressourcer. Derfor er det også endnu mere nødvendigt at gå ind i arbejdet med den bariatriske borger med et åbent sind og den rette viden.

”Bariatri er et af de områder, der ligger mit hjerte nær, og jeg er meget glad for at kunne bidrage til alliancen,” udtaler Pia Beck, ”Jeg møder tit plejepersonale, der simpelthen ikke ved, hvad de skal stille op med en bariatrisk borger. Og det er jo ikke af ond vilje, men simpelthen fordi de mangler viden! Og det er ikke en rar situation for hverken borger eller personale at være i,” udtaler Pia.

Derfor har Vendlet også i løbet af de sidste par år afholdt seminarer om plejen af bariatriske borgere. Og netop disse seminarer er meget populære, hvilket fortæller noget om behovet og manglen på de rigtige redskaber i praksis.