Gazelle 3 år i træk

Gazelle 3 år i træk

Ny ledelse og en turn-around af virksomheden har udløst en plads på Børsens gazelle-liste de seneste tre år.

26. oktober 2016

Det var en nødlidende virksomhed, fysioterapeut Peter Maindal overtog i juni 2010. De foregående års regnskaber havde vist et negativt resultat og en faldende bruttofortjeneste. 

Peter Maindal så alligevel et stort potentiale i virksomheden. ”Jeg kendte VENDLET-systemet og havde ofte undret mig over, at det ikke var en større succes. Produktet giver en øget komfort og selvstændighed for patienten og plejepersonalet får et markant bedre arbejdsmiljø. Samtidig gør det plejearbejdet hurtigere og mere enkelt”, fortæller Peter Maindal. 

 

Klar strategi

Strategien var klar fra starten. ”Der skulle en langt større faglighed ind omkring både udvikling og salg af produktet og der skulle ryddes op i virksomhedens processer og procedurer”, siger Peter Maindal.

Straks efter overtagelsen satte Peter Maindal derfor gang i en større turn-around proces. De produkter, der ikke levede op til Peter Maindals høje krav til kvalitet og funktionalitet blev taget af hylderne. VENDLET-systemet blev re-designet i 2012 og er siden løbende blevet forbedret i forhold til både funktionalitet, kvalitet og design. 
Også produktionen blev effektiviseret. Al produktion blev outsourcet og antallet af leverandører blev reduceret fra 120 til 20. Det gjorde både planlægning og indkøb lettere.

Forretningsgangene internt i firmaet blev også omlagt. Firmaet flyttede fra Aalborg til Aabenraa og ingen af de tidligere medarbejdere valgte at følge med. ”Flytningen har nok gjort turn-around processen lidt lettere”, siger Peter Maindal. ”Det er vanskeligt at træde ind i en 25 år gammel familieejet virksomhed og lave alting om. Det gør ondt på de tidligere ejere og ansatte, så på sin vis kan jeg godt forstå, at ingen af dem havde lyst til at følge med til Aabenraa. Vi var jo i gang med at lave alt det om, de havde bygget op”.

Samtidig med omlægningen blev der lagt et massivt fokus på afsætningen. Ved en kraftig tilstedeværelse ude på markedet blev firmaet og dets produkter synliggjort på en helt ny måde. Det lykkedes at tage stigende markedsandele og salget af det nye re-designede VENDLET-system ligger på nuværende tidspunkt 4 gange så højt, som salget af den tidligere model.

 

Hård start

Hele processen var dog ikke bare et knips med fingrene. Statsautoriseret revisor og partner ved revisionsfirmaet EY P/S, Kaj Glochau, har fulgt Vendlet fra sidelinjen siden overtagelsen i 2010. ”Hele overtagelsesprocessen blev gennemført i fuld overensstemmelse med den lagte plan og med en høj grad af professionalisme, forberedelse og commitment. Men de vækst-senarier Peter Maindal havde forudset, kom lidt senere end forventet”, fortæller Kaj Glochau. ”Virksomheden var derfor presset det første år efter overtagelsen, men viste, at den også kan agere i modvind og kom styrket igennem”. Læringen var, at betydelige forandringsprocesser tager tid.

 

Stærk ledelse

Peter Maindals forudsætning for at redde den nødlidende virksomhed var unik. Med en uddannelse som fysioterapeut og en baggrund indenfor både salg og ledelse var Peter i stand til at træffe nogle klare, faglige og strategiske valg. ”Mange hjælpemiddelvirksomheder er presset af hårde licitationer. De må skære ind til benet og det går ofte ud over fagligheden. Det er kunderne trætte af. Derfor er det f.eks. et helt klart strategisk valg, at Vendlet skal adskille sig ved, at løfte fanen højt, når det gælder faglighed. Det er også et klart valg, at vi kun beskæftiger os med sengeliggende patienter”, siger Peter Maindal.

Ifølge Jyske Banks afdelingsdirektør Poul Brændekilde er Vendlets styrke netop ledelsen. ”Peter Maindal har både dyb faglig indsigt, er en god sælger og formår at analysere og kan gennemføre sine handlingsplaner. Rigtig mange selvstændige har en stor faglig indsigt og vilje til at igangsætte, men formår ikke at træde op i helikopteren og lave analyser og handleplaner”, forklarer Poul Brændekilde. 

Også revisor Kaj Glochau ser stor styrke i virksomhedens ledelse, som han beskriver som særdeles dedikeret, målrettet, synlig og professionel. ”Mindre end én procent af danske selskaber oplever i disse år den vækst, der gør, at de får status som gazeller. Når det lykkes for Vendlet, skyldes det den dedikerede ledelse og evnen til at udvikle og markedsføre virksomhedens unikke produkter”. 

Virksomheden er 100% ejet af Peter Maindal og væksten foregår udelukkende organisk. Peter Maindal er bevist om de udfordringer, der ligger i det. Derfor bruges den øgede omsætning til at øge firmaets soliditet og der er fokus på geninvestering ind i firmaet. Det afspejler sig i ansættelse af en række højt kvalificerede medarbejdere og et omfattende udviklingsarbejde.

 

Fremtidsudsigterne

Peter Maindal er spændt på hvad fremtiden bringer: ”Vi udviklinger os stærkt og sundt. Vi har et globalt potentiale og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil ekspandere internationalt. Samtidig fortsætter vi med at forbedre vores produkter og udvikle nye spændende løsninger for sengeliggende patienter”. 
Også Poul Brændekilde ser en lys fremtid for Vendlet. ”Den stigende gennemsnitslevealder gør, at der er et stort marked for Vendlets produkter – både i Danmark og udlandet. Samtidig har virksomheden unikke strategiske kompetencer”.  

 

Fakta om Gazelle

Dagbladet Børsen har siden 1995 hvert år identificeret Danmarks vækstelite, og gazellen er med tiden blevet en del af det danske sprog som et synonym for virksomheder i vækst. 

Kriterierne for udvælgelsen er objektive og bygger på data fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kort fortalt er definitionen på en gazelle: En virksomhed, der i løbet af de seneste fire regnskabsår har haft kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og som samlet set har mere end fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i perioden.