Engangstræk- og glidelagner er muligt

Engangstræk- og glidelagner er muligt

Som følge af Coronavirus er det muligt i højere grad at anvende engangslagner til vores VENDLET-systemer for at undgå smittespredning.

9. marts 2020

Som leverandør til den danske sundhedssektor følger vi udviklingen med Coronavirus meget nøje, og er bevidste om ikke at bidrage til spredningen. 

Borgere og patienter med VENDLET-system har nemlig ofte et svækket helbred, og de er derfor i større risiko for at udvikle alvorlige symptomer, hvis de pådrager sig Coronavirus.

Herudover er du som sundhedsfaglig i en særligt udsat position, da du er i tæt kontakt med mange mennesker hver dag.

For at minimere smittefaren fra borger til sundhedspersonale kan det i nogle tilfælde være en mulighed, at borgere og patienter med VENDLET-systemer overgår til engangstræk- og glidelagner i en periode. 

Dette kan være med til at reducere din og andre sundhedsfagliges risiko for smitte gennem kropsvæsker, da håndteringen af beskidte lagner minimeres.