Sæt forflytningerne i system (Brøndby)

Sæt forflytningerne i system (Brøndby)

Arbejdet med forflytninger skal fortsat systematiseres. Algoritmer og kommunale anbefalinger kan være en af nøglerne til at nedbringe de store belastninger, der stadig ses på forflytningsområdet. Vil du være med til at forbedre fremtidens arbejdsmiljø for plejepersonalet? Så tilmeld dig dette seminar.

24. november 2022 kl. 09:30 - 15:30

Sted: Ældrecenter Nygårds Plads, Nygårds Pl. 30, Lokale 3, 2605 Brøndby

Formål

Når personalet giver udtryk for, at en forflytning er tung, skal alarmklokkerne ringe. Det må ikke fejes af med kommentaren ”du anvender sikkert forkert teknik”. Måden, der undervises og arbejdes med forflytninger på, har været den samme i de seneste 25 år. Samtidig er andelen af plejepersonaler, der angiver at have smerter i bevægeapparatet, fortsat stigende. Det billede ønsker vi at forandre.

Som deltager får du viden om et national evaluering foretaget af Teknologisk Institut, der kommer med klare anbefalinger på forflytningsområdet.

Vi gennemgår simple forflytningsalgoritmer, der gør udvælgelsen af forflytningshjælpemidler nemmere.

Du bliver også præsenteret for et forflytningsstudie, hvor manuelle og mekaniske forflytningsmetoder stilles overfor hinanden og synliggører den reelle forskel, der er på parametre som fremadfældning, antal berøringer af borgere, tilført kraft, forskydningskræfter i lænden, samt tidsforbrug.

Endelig vil du i en workshop få lov at arbejde med vores bud på fremtidens STANDARD inden for forflytning.

 

Indhold

Undervisningen er primært teoretisk og vil omhandle:

 • En gennemgang af kommunale anbefalinger
 • De simple algoritmer
 • Manuelle forflytninger versus mekaniske forflytninger
 • Lovgivning
 • STANDARDEN for fremtidens forflytning

 

Undervisere

Pia Beck, Ergoterapeut, Vendlet

Henrik Jager, Fysioterapeut, Vendlet

 

Målgruppe

 • Sagsbehandlende terapeuter
 • Trænende terapeuter
 • Sygeplejersker
 • Pædagoger
 • SSH/SSA
 • Personlige hjælpere

 

Praktiske oplysninger

Seminaret er gratis for alle. Der opkræves dog et gebyr på 1.000 kr., hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud. Forplejning og kursusmateriale er også gratis!

Du modtager nærmere oplysninger ca. 2 dage før seminaret afvikles.

Tilmeld dig her