Lejring - for dig og den demensramte borger (Aalborg)

Lejring - for dig og den demensramte borger (Aalborg)

Kan lejring hjælpe mennesker med sansedeprivation og mindske den udadreagerende adfærd for mennesker ramt af demens?

29. november 2022 kl. 09:30 - 15:30

Sted: Forflytningsenheden. Senior og Omsorg, Sofiendalsveh 95, 9200 Aalborg SV

Formål

I fremtiden forventes antallet af personer med demens at vokse markant. Håndteringen af demente borgere kan være en stor udfordring, da arbejdet ofte er uforudsigeligt. Så hvordan sikrer vi, at håndteringen af den demente borger sker med høj faglighed og med et sikkert og sundt arbejdsmiljø for plejepersonalet?

Ved en teoretisk gennemgang sætter vi fokus på sygdommen demens, den pædagogiske tilgang samt lejring og forflytning af den plejekrævende eller sengeliggende demente borger. Cases fra praksis vil indgå i oplæggene.

 

Indhold

Undervisningen er primært teoretisk og vil omhandle emner som:

  • Det nuancerede billede af sygdommen demens
  • Den skånsomme forflytning
  • Lejring af demensramte borgere
  • Marte Meo - det pædagogiske redskab

Undervisere

Pia Beck, Ergoterapeut, Vendlet

Henrik Jager, Fysioterapeut, Vendlet

Marie Flø, Social- og sundhedsassistent, Marte Meo-terapeut

 

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle med interesse for demensområdet

 

Praktiske oplysninger

Seminaret er gratis for alle. Der opkræves dog et gebyr på 1.000 kr., hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud. Forplejning og kursusmateriale er også gratis!

Du modtager nærmere oplysninger ca. 2 dage før seminaret afvikles.

Tilmeld dig her