Forebyg vold, trusler og udadreagerende adfærd.

Forebyg vold, trusler og udadreagerende adfærd.

Udsættes du for slag, spark eller anden udadreagerende adfærd i dit arbejde med sengeliggende mennesker? Bliver du truet verbalt eller fysisk i dit arbejde med plejekrævende mennesker? Ønsker du at blive bedre rustet til dette udfordrende arbejde? Så tilmeld dig dette seminar.

17. maj 2022 kl. 09:30 - 15:30

Sted: Vingsted Hotel & Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Formål

At have et meningsfuldt arbejde, med fokus på omsorg for sengeliggende og plejekrævende mennesker, er centralt for mange i social- og sundhedssektoren samt indenfor psykiatri og handicap. Desværre er udadreagerende adfærd, konflikter og vold også et vilkår for mange sundhedsprofessionelle. 

Som sundhedsprofessionel er det vanskeligt at skabe omsorgskompetencer i arbejdet med borgeren, hvis der er en oplevelse eller følelse af frygt. Som deltager vil du blive bedre rustet til at forstå og håndtere de vanskelige situationer, der opstår i arbejdet med udadreagerende borgere. 

 

Indhold

Dagen vil indeholde teoretiske oplæg og praktiske øvelser, der omhandler:

  • Hvad er vold og trusler?
  • Adfærdsaflæsning, nedtrapning og flugttaktikker
  • De tre hjerner; reptil, menneske- og pattedyrshjernen
  • Forebyggelse af udadreagerende adfærd ved forflytning og lejring

 

Undervisere

Pia Beck, Ergoterapeut, Vendlet

Henrik Jager, Fysioterapeut, Vendlet

Leah Tranholm, Sygeplejerske, Stop Volden Nænsomt

 

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, der arbejder med udadreagerende, plejekrævende, sengeliggende borgere

 

Praktiske oplysninger

Seminaret er gratis for alle. Der opkræves dog et gebyr på 1.000 kr., hvis du udebliver fra seminaret uden at melde afbud. Forplejning og kursusmateriale er også gratis!

Du modtager nærmere oplysninger ca. 2 dage før seminaret afvikles.

Tilmeld dig her