Service & reparationer

Find informationer og hjælp til service og reparationer af Vendlets hjælpemidler.

Reparationer

Vi står altid klar til at hjælpe med eventuelle skader og fejl på vores hjælpemidler. Kontakt os gerne telefonisk på +45 9631 0050, så vi hurtigst muligt kan sende en servicetekniker ud til jer.

Det kan du selv gøre

Oplever du udfordringer med et VENDLET system, kan du forsøge at nulstille systemet. Dette gøres ved at holde de to øverste knapper på håndbetjeningen inde samtidigt, indtil systemet holder op med at bippe. Fungerer systemet fortsat ikke, så ring til os og vores servicetekniker kommer forbi hurtigst muligt.


Service af VENDLET systemer

Det er påkrævet per lov, at alt elektronisk medicinsk udstyr (EN 60601-1) skal gennemgå et årligt serviceeftersyn. Dette eftersyn sikrer både en lang levetid på produktet og, at produktet fungerer sikkerhedsmæssigt korrekt.

Nogle hjælpemiddeldepoter har selv kompetencerne til at udføre service, men langt de fleste vælger at indgå en serviceaftale med os. Ønsker I, at vi skal udføre service for jer, kræver det, at vi indgår en serviceaftale.

Fordelen ved at lade os foretage service på jeres VENDLET systemer er:

  • Hurtig identificering af udfordringer
  • Rådgivning om bedste løsninger
  • Indgående kendskab til produktet
  • Optimal drift af jeres systemer

Har I en serviceaftale med os, skal I en gang årligt sende os en liste med lokationerne på jeres VENDLET systemer. Herefter aftaler vi selv nærmere med det enkelte sted.

Der skal også foretages service på systemer, der ikke er i brug, og som eksempelvis befinder sig på et hjælpemiddeldepot.

Ønsker I selv at udføre service, skal I være opmærksomme på, at det skal udføres af en kvalificeret tekniker.


Montering og genopsætning af VENDLET systemer

VENDLET systemet er kompatibelt med langt de fleste senge i det danske sundheds- og plejesystem. Men ligesom ved kombination af seng og madras, er det også nødvendigt at sikre, at monteringen af VENDLET lever op til kravene i det medicinske direktiv. Dette gøres ved brug af afstandsstykker, højdebegrænsere og sengerammebeslag.

Hvordan VENDLET systemet skal monteres afhænger af den enkelte seng og af borgerens madras. Nogle senge kræver, at VENDLET systemet monteres med særlige sengerammebeslag eller højdebegrænsninger, imens særligt tykke madrasser kræver, at VENDLET systemet monteres med forhøjertoppe.

Ved forkert montering kan der opstå fejl ved brug af VENDLET systemet. Dette kan forkorte produktets levetid og forhindre, at I får det optimale ud af jeres VENDLET.

Derfor kan det være en fordel, at lade vores serviceteknikere stå for montering og afmontering af jeres VENDLET systemer. Dette gælder eksempelvis, hvis et system skal flytte fra en borger til en anden.

På denne måde er I forsikret om, at VENDLET systemet er monteret efter gældende regler og love.


Har du spørgsmål vedr. service, reparationer eller montering?

Så kontakt os på vendlet@vendlet.dk, på telefon +45 9631 0050, eller via nedenstående formular, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt!

For akutte reparationer kontakt os altid telefonisk.

Navn  
E-mail  
Telefonnummer  
Besked 
  

Kontakt os for mere information

 9631 0050          vendlet@vendlet.dk