Vendlet deltager i Videncenters’ advisory board

Vendlet deltager i Videncenters’ advisory board

Advisory board skal forberede unge på det digitale arbejdsmarked.

4. juli 2018

Videnscentre skal sikre, at de studerende får kendskab til teknologier og kan følge med udviklingen på arbejdsmarkedet, der i stigende grad digitaliseres. Dette gælder ikke mindst inden for pleje- og sundhedssektoren.

 

9 videnscentre etableret på erhvervsuddannelserne

Projektet, der er etableret under Undervisningsministeriet, blev søsat i slutningen af sidste år, og skal løbe over en treårig periode. Her skal 9 nye videnscentre arbejde på, at klæde de studerende på erhvervsuddannelserne bedre på til at imødekomme efterspørgslen på arbejdsmarkedet, der i stigende grad er digitaliseret. Hertil er der afsat i alt 133 mio. kr.

Dette er ikke mindst relevant, når det kommer til brugen af velfærdsteknologi – et område, der er blevet tildelt to centre; et på SOSU Nord og et på SOPU i København. 

Som en del af projektet er Vendlet inviteret med til at deltage i SOPUs Advisory Board, hvis formål er at bygge bro mellem producenter, uddannelser, kommuner og regioner inden for velfærdsteknologi. ”Jeg er både glad og stolt over, at vi er inviteret til at sidde med i Advisory boardet,” siger ergoterapeut Pia Beck, der er Vendlets repræsentant i boardet: ”Jeg glæder mig meget og håber, at denne indsats fra Videnscentret vil hjælpe med den udfordring, der er ift. rekruttering af kommende sundhedsprofessionelle,” udtaler hun. 

 

Studerende skal kunne håndtere den hastige teknologiske udvikling

De studerende er nemlig ikke godt nok klædt på til at håndtere den udvikling, der finder sted inden for velfærdsteknologien og som formentligt vil fortsætte mange år ud i fremtiden. Plejesektoren digitaliseres nemlig i takt med, at undersøgelser viser, hvordan teknologien er med til at skåne både borger og personale.

Dette betyder blandt andet, at eleverne i langt højere grad skal kunne tænke teknologi ind som en naturlig del af deres hverdag. Derfor skal de også have prøvet kræfter med teknologierne imens de stadigt er under uddannelse, således at de i praksis kan operere systemerne problemfrit. Det vil også gøre dem i stand til bedre at kunne koble praktisk udfordringer med teknologiske løsninger. 

Pia Beck oplever også jævnligt, at de studerende er meget klare i mæglet; de ønsker ikke at arbejde i en sektor, hvor man ikke har de nyeste teknologier og de bedste værktøjer og hjælpemidler. ”Hvis ikke sektoren bliver mere attraktiv på denne front, bliver den demografiske udvikling en nærmest umulig opgave at løfte,” afslutter Pia Beck.

 

Flere ressourcestærke unge til erhvervsuddannelserne

Et af målene er, at skabe mere prestige omkring erhvervsuddannelserne for at tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne. Det kan nemlig både være med til at sikre mere engagerede medarbejdere i plejen men også at sørge for, at de der uddannes inden for plejesektoren i forvejen er mere bekendte med teknologi. 

Og dette bliver nødvendigt i fremtiden: ”En af udfordringerne vi allerede i dag står overfor, er mangel på kvalificeret og uddannet plejepersonale. Det kan kun løses ved at gøre plejesektoren til et mere attraktivt valg,” udtaler Peter Maindal, direktør for Vendlet, som forsætter: ”Jeg tror, at en af vejene til dette er at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø samtidigt med, at medarbejderen tilbydes arbejdsredskaber, der kombineret med den rette viden gør, at medarbejderen bedre kan bidrage i sektorens fortsatte udvikling,” siger han. 

Udover at eleverne skal være bedre til at bruge teknologien, er der også fokus på udviklingen af nye teknologier. Det er nemlig ofte plejepersonalet, som står med udfordringerne i hverdagen, der kan se, hvilke mangler der er inden for udbuddet af velfærdsteknologi. De studerende skal derfor også rustes til at kunne se, hvordan teknologi kan afhjælpe de problemer de møder, og indtænke innovation og udvikling i deres arbejde. Alt sammen skal bidrage til at sikre en stærk arbejdsstyrke inden for plejesektoren, nu og i fremtiden.