Svensk kommune satser stort på velfærdsteknologi

Svensk kommune satser stort på velfærdsteknologi

VENDLET skal skabe bedre arbejdsmiljø og velbefindende for borgeren.

31. oktober 2018

Vendlet oplever fremgang på det svenske marked, hvor 24 systemer skal hjælpe Bollnäs Kommune med at skabe bedre arbejdsmiljø, bedre forhold for borgeren og samtidigt frigive ressourcer ved at effektivisere plejearbejdet. Når man arbejder med VENDLET kan man nemlig nøjes med at være én plejer til at foretage forflytninger, hvilket sparer ressourcer men også giver mere nærvær til borgeren.

 

Færre hænder i plejen kræver teknologiske løsninger

I Sverige kan man også mærke den demografiske udvikling, der betyder, at der i fremtiden vil være flere plejekrævende ældre, men færre hænder til at varetage plejen. Derfor inviterede Bollnäs kommune til en teknik messe for producenter af velfærdsteknologi

Her var personalet og brugere fra Bollnäs meget interesserede i Vendlets mekaniske vendelagen. Det er nemlig nødvendigt at tage teknologiske hjælpemidler i brug, der hvor det kan lade sig gøre: ”Vi står over for den udfordring, at vi skal hjælpe mange, men vi bliver færre medarbejdere. Derfor skal vi anvende teknologi hvor vi kan, for at give vores personale de redskaber de har brug for,” fortæller Ingela Hedblom, der er virksomhedsudvikler i Socialtjenesten i Bollnäs Kommune.

Dette hjælper både med at forhindre nedslidning af medarbejdere, men også med at effektivisere plejearbejdet: ”Vi har mange forflytninger, hvor det er nødvendigt at være dobbeltbemandet, og det kræver tid. Og vi er netop ude efter at se, om vi kan finde en måde at udnytte vores tid og ressourcer bedre. Og med hjælp fra VENDLET kan man faktisk udføre forflytninger selv, og det frigiver jo tid til andre opgaver,” siger hun.

 

3 mål med anvendelsen af VENDLET

Efter et længere forløb med afdækning af markedet har Bollnäs kommune valgt at indkøbe 24 VENDLET systemer. Valget blev truffet på baggrund af en afprøvningsperiode på to uger, hvor både plejepersonale, borgere og ergonomer har givet deres besyv med.

Her var der klar opslutning til VENDLET systemerne: ”Vi gjorde sådan, at de to virksomheder der udbyder den løsning vi var på udkig efter, blev inviteret til at fremvise deres produkter, hvorefter personalet afprøvede dem og systemerne indgik i plejen i to uger. Her var der også ergonomer inde over, som bidrog med deres perspektiv. Med det samlede billede vurderede vi, at det var VENDLET vi ville gå videre med,” fortæller Ingela Hedblom.

Helt konkret regner Bollnäs kommune med, at implementeringen af VENDLET kan hjælpe dem med at opnå tre mål:

1: Bedre udnyttelse af ressourcerne

2: Bedre forflytning for brugeren

3: Forbedret arbejdsmiljø for personalet og dermed færre sygemeldinger

 

Bedre forflytning for borgeren

Blandt succeskriterierne for investeringen i VENDLET systemerne ligger også en forventning om et bedre velbefindende for borgeren. Mekanisk forflytning betyder nemlig ikke en større distance til borgeren.

For det, at forflytningen kan foretages af én plejer, er netop med til skabe bedre velbefindende for borgeren, da der er mere nærvær mellem borger og plejer, idet kontakten foregår 1:1.

Herudover oplever borgerne også, at forflytningerne er behageligere. Dette kan skyldes, at den mekaniske vendemetode er mere skånsom, da det ikke er nødvendigt at gribe fat i borgeren for at foretage vendingen. ”Det er svært at sætte et beløb på, hvad der er værdigt for borgeren. Det er jo en følelse. Vores borgere har allerede nu sagt at de finder forflytninger med VENDLET meget behagelige. Og det er jo med til at skabe velbefindende hos borgeren,” fortæller Ingela Hedblom.

 

Svensk potentiale bekræftet

Samarbejdet med Vendlet er desuden også kørt på skinner, hvilket kun har hjulpet med at gøre implementeringsprocessen nemmere: ”Samarbejdet har fungeret rigtigt godt, vi er meget tilfredse med det,” udtaler Ingela Hedblom, som har haft den primære kontakt med Vendlets svenske medarbejder, John Eskilsson, der er fysioterapeut og produktspecialist.

”Det har været spændende at være en del af det her projekt sammen med Bollnäs Kommune, som virkeligt tør kigge fremad og gå forrest,” siger John om samarbejdet med Bollnäs. Og for Vendlets svenske konsulent er salget til Bollnäs også et ekstra klap på skulderen. Salget til Bollnäs Kommune er nemlig kun med til at bekræfte potentialet på det svenske marked.