Erhvervsfremstød i Sverige

Erhvervsfremstød i Sverige

Vendlet deltog i erhvervsfremstødet ”Liveable Scandinavia” i Stockholm.

31. maj 2017

Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked, men vi har de senere år tabt markedsandele i Sverige til trods for en økonomisk fremgang i vores naboland. Det var baggrunden for Erhvervsfremstødet ”Liveable Scandinavia”. 

Erhvervsfremstødet havde Danmarks kronprinsepar i front samt deltagelse af det svenske kronprinsepar samt danske og svenske ministre.

Erhvervsfremstødet var delt op i tre forskellige spor, der hver repræsenterede forskellige sektorer. Vendlet deltog i sporet Intelligent Healthcare, der fokuserede på innovative løsninger inden for velfærdsteknologi og digitalisering.

Arrangementet omfattede oplæg, debat og udstilling for en række inviterede beslutningstagere. Deltagerne i Intelligent Healthcare sporet var også på virksomhedsbesøg hos Nya Karolinska og et Aleris plejehjem. Derudover havde de deltagende virksomheder mulighed for at inviterer gæster med til festmiddag arrangeret af Danmarks Ambassadør i Stockholm. 

 

Behov for løsninger i Sverige

Danske virksomheder som kan levere innovative løsninger der bidrager til en bedre livskvalitet for patienten, deres pårørende, et bedre arbejdsmiljø for personalet og en øget effektivisering af den operative virksomhed kan med fordel rette fokus på nabolandet Sverige.

Ligesom i de øvrige dele af Europa, stiger antallet af ældre og kronisk syge samtidig med, at man i Sverige oplever stor mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor sundhedssektoren. 

Begrænsede ressourcer indebærer et øget fokus på udnyttelse af digitale løsninger og velfærdsteknologi. Samtidig bestræber det svenske sundhedssystem sig på, at individets aktive deltagelse og selvstændighed er en central del af behandlingsforløbet og rehabiliteringen. At tilbyde så høj livskvalitet som muligt til patienter og personer med varig eller midlertidig funktionsnedsættelse har høj prioritet, uanset alder.

 

Vendlet’s udbytte

Målet for virksomheden Vendlet var, at få nogle gode kontakter til svenske beslutningstagere i pleje- og hospitalssektoren. ”Vi er netop i gang med at etablere vores egen afdeling i Sverige og erhvervsfremstødet var derfor en vigtig del af vores indtrængningsstrategi”, siger Vendlet’s direktør Peter Maindal.

”Først og fremmest fik vi bekræftet en aftale med en kommune, som vi har været i dialog med gennem de seneste ½ års tid. Svenskerne bruger generelt lidt længere tid end danskere på at træffe en beslutning. Men når beslutningen først er truffet, har svenskerne ry for at stå ved deres valg. Det er derfor vigtigt for os, at være synlig og tilstede i mange sammenhænge”, siger Peter Maindal. 

”Hele arrangørkredsen havde lagt mange kræfter i at skabe de bedst tænkelig rammer for de deltagende virksomheder. Opbakningen fra både det svenske og det danske kongehus samt begge landes regeringer var også utrolig flot”, slutter Peter Maindal, der ikke er i tvivl om, at Vendlet vil være at finde på lignende arrangementer i fremtiden.