Deltagere på temadag: Bevilling er en gråzone

Deltagere på temadag: Bevilling er en gråzone

Temadag om elektroniske vendesystemer sætter fokus på stor variation omkring bevilling og brug af elektroniske vendesystemer. Som det fungerer i dag, er det nemlig kommunegrænserne der afgør hvor let eller svært det er at få bevilliget et VENDLET system, og hvad argumenterne skal være; borgeren eller medarbejderne.

28. oktober 2019

Vendesystemer skaber værdi

Temadagen, der var arrangeret af CareNet, tog udgangspunkt i en national evaluering af elektroniske vendesystemer, udarbejdet fra 2016 til 2018 af Teknologisk Institut. Projektet blev søsat af Aabenraa Kommune, der på daværende tidspunkt allerede arbejdede med elektroniske vendesystemer, men ønskede at vide mere om, hvilken værdi systemerne skabte.

”Vi har deltaget i evalueringen, fordi vi gerne vil være sikre på, at de vendesystemer vi allerede har, skaber værdi på de bundlinjer, vi måler på,” fortæller Theresa Jepsen, der er juniorkonsulent i Aabenraa Kommune, og som præsenterede evalueringen på temadagen.

”Vi håber selvfølgeligt på, at temadagen og evalueringen kan være med til at belyse, hvor gavnligt elektroniske vendesystemer kan være,” fortæller hun.

 

Bevilling er en gråzone

På temadagen delte også Københavns Kommune og Varde Kommune ud af deres erfaringer. Begge kommuner har haft stor succes med brugen af elektroniske vendesystemer til at forbedre arbejdsmiljøet.

Deltagelsen fra de forskellige kommuner belyste, at det er meget forskelligt, hvordan der arbejdes med elektroniske vendesystemer i kommunerne. Og det kunne de genkende blandt deltagerne, der efterspurgte retningslinjer for, hvor tidligt og til hvilke borgere, et VENDLET system kan bevilliges. For som evalueringen bekræftede, er det mest optimalt at implementere de elektroniske vendesystemer tidligere, end hvad der er normal praksis i dag.

”Vi har fundet ud af, at det ikke kun er os, der har en gråzone ift., hvordan vi får systemerne bevilliget. Som det ser ud nu, er det noget vi indkøber selv i huset, selvom det er gavnligt for både borgerne og personalet,” fortæller Bianca, der er ergoterapeut i Udviklingscenter Vest i Esbjerg: ”Vi ville ønske, at nogle af de øverste i kommunerne havde været med og havde hørt mange af de gode oplæg, der har været i dag. For der er rigtig meget god grund til, at vi skal have flere VENDLET systemer i hele organisationen,” fortalte hun.

 

Opbakning fra deltagerne

Blandt dagens deltagere var der bred enighed om, at de elektroniske vendesystemer giver mening og skaber værdi for både medarbejdere og borgere, og flere delte ud af positive cases bl.a. i forhold til heling og forebyggelse af tryksår.

Og samtidigt herskede der en stor vilje til at arbejde videre med de elektroniske vendesystemer ude i praksis. ”Der er brug for at italesætte det her, så det ikke bliver glemt,” siger Ena Drimer om sin deltagelse i temadagen: ”Elektroniske vendesystemer er noget, der vedrører vores hverdag som forflytningsvejledere, så bare det at få ny viden og sparre med andre deltagere i dag, har givet mig rigtig meget inden for det her område,” siger hun.

Også hendes kollega, Anja Frederiksen, følte, at det var givtigt at deltage i temadagen: ”Vi har helt klart fået noget ud af det. Bare det at høre hvordan de gør i andre kommuner og hvilke processer de har været igennem. Så vi har helt klart fået noget ud af det,” fortæller Anja, der er forflytningsvejleder.

Vil du vide mere om evalueringen kan du læse vores opsummering og downloade hele evalueringsrapporten.