Danske Fysioterapeuters Fagkongres

Danske Fysioterapeuters Fagkongres

Vendlets direktør og fysioterapeut, Peter Maindal, inviterer til dialog om evidens på forflytningsområdet.

9. april 2018

Hos Danske Fysioterapeuter taler vi meget om, at der skal være evidens for de behandlingstilbud, vi arbejder med og tilbyder vores patienter. Det fylder meget i vores fagblad og i de faglige dialoger på bl.a. Facebook.

Men hvilket fagligt grundlag står vi som fysioterapeuter på, når der tales om forflytninger? Og tilpasser vi reelt vores praksis og uddannelse til den forskning, som rent faktisk findes på området?

Svaret er desværre NEJ.

Det er et kendt faktum, at sundhedssektoren generelt har et fysisk krævende arbejde, og mange medarbejdere i sektoren oplever i løbet af deres arbejdsliv problemer med eller smerter i bevægeapparatet. NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) offentliggør om kort tid en ny rapport om arbejdsmiljøet i vores sektor, en rapport baseret på mere end 5.000 interviews og observationer og som desværre ikke giver et positivt billede. Langt hovedparten af medarbejderne i plejesektoren oplever deres arbejde som tungt og hårdt. Ca. 70% oplyser, at de lider af daglige smerter i bevægeapparatet og 60% tager smertestillende medicin for at tage på arbejde. Rapporten tegner med andre ord et billede af en sektor med et belastet arbejdsmiljø. Arbejdet med forflytninger udgør en stor del af denne belastning.

I den sammenhæng er det påfaldende, at mange fysioterapeuter har opfattelsen, at mange af disse problemer skyldes dels anvendelse af de forkerte teknikker, og dels at medarbejderne er i for dårlig form (indforstået at de bare kan træne sig stærkere og derved klare belastningen). Er det virkelig det, vi som fysioterapeuter vil stå for? Skal vores store (måske entydige?) fokus på træning/rehabilitering medføre, at arbejdsmiljøet skal komme i sidste række? Her er det værd at bemærke at arbejdsmiljøloven faktisk siger, at behovet for genoptræning og rehabilitering ikke må fremskønnes på bekostning af arbejdsmiljøet!

Forskningen fortæller, at vi bør ændre praksis!

Der findes efterhånden mange studier, der fortæller at udførsel af manuelle forflytninger er stærkt belastende for bevægeapparatet. Helt tilbage i 2008 offentliggjorde NFA et studie om arbejdsmiljøet i forbindelse med de mest almindelige forflytninger af sengeliggende mennesker. Konklusionen var, at alle forflytninger var at betegne som rød zone i arbejdsmiljø sammenhæng (= arbejde der medfører for stor belastning) og at den eneste måde at få bragt belastningen ned på et acceptabelt niveau er ved at anvende mekaniske forflytningsløsninger. Der er ganske vist forskel i belastningen afhængig af hvilken teknik, man anvender og om der anvendes glidestykker eller ej. Men uanset hvad var der tale om belastninger, der er for store. Tilbage i 2012 kom ISO standarden 12296 med klare anvisninger på best practice baseret på nyeste forskning. Gad vide om Danske Fysioterapeuter overhovedet kender denne standard?

Hvorfor holder vi som fysioterapeuter så kraftigt fast i, at forflytninger i videst mulige omfang skal foregå manuelt? Hvorfor tror vi stadig, at det ”bare” handler om at bruge den rette teknik for at undgå overbelastning og arbejdsskader? Hvorfor vil vi ikke anerkende de biomekaniske belastninger? Hvorfor vil vi ikke anerkende forskning, der taler direkte imod vores nuværende praksis? Og hvorfor vil vi acceptere, at plejesektoren har så mange kollegaer, med ondt i arbejdsmiljøet? 

Danske Fysioterapeuter har også et ansvar i dette. Er vi klar til at påtage os dette ansvar og medvirke til, at vi tilpasser vår praksis den evidens, der findes på området?

 

Mød os på fagkongressen

Vi står klar til at forsætte dialogen med dig i udstillingshallen på Danske Fysioterapeuters Fagkongres den 12.-14. april.

Torsdag den 12. april kan du bl.a. møde fysioterapeut Henrik Jager.
Fredag den 13. april kan du bl.a. møde fysioterapeut Thomas Forman.
Lørdag den 14. april kan du bl.a. møde fysioterapeut Peter Maindal.

Husk også, at du har mulighed for at besøge udstillingen, selvom du ikke deltager i kongressen. Se mere på Danske Fysioterapeuters hjemmeside